Terugbetaling en tegemoetkoming ziekenfonds bij orthodontie

Wanneer een patiënt recht wil hebben op een gedeeltelijke tegemoetkoming van de orthodontische behandeling door het ziekenfonds, moet de kennisgeving hiervan in orde zijn gebracht voor de leeftijd van 15 jaar. Vervolgens moet de behandeling gestart worden binnen de twee jaar na het indienen van de kennisgeving.

Alle patiënten die ouder zijn dan 15 jaar en voor wie geen kennisgeving werd ingediend voor de leeftijd van 15 jaar, hebben geen recht op tegemoetkoming, tenzij zij een persoonlijke tandverzekering zouden hebben onderschreven.

Patiënten die nood hebben aan een vroege orthodontische behandeling, hebben recht op een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds, wanneer zij minstens zes maanden voor de leeftijd van 9 jaar de behandeling starten.

Laatste aanpassing: 20 april 2020