UZ Leuven is 'centre of excellence' voor chirurgie bij gevorderde eierstokkanker

22 mei 2017
De erkenning wordt toegekend aan instellingen die een optimale chirurgische zorg bieden bij gevorderde eierstokkanker.
Afbeelding die eierstokkanker aantoont

 

 

Jaarlijks krijgen bijna 900 vrouwen in België de diagnose van eierstokkanker. Omdat er in de beginfase vaak geen klachten zijn, wordt een tumor dikwijls laat ontdekt. Chirurgie is de hoeksteen van de behandeling bij gevorderde eierstokkanker. Het gaat om een complexe procedure. UZ Leuven werd onlangs voor de chirurgische behandeling van gevorderde eierstokkanker erkend als 'Center of Excellence for Advanced Ovarian Cancer Surgery' door de European Society of Gynaecologic Oncology (ESGO). In Europa kregen tot nu toe acht ziekenhuizen die erkenning, UZ Leuven als eerste in België.

De erkenning van het ESGO wordt toegekend aan zorginstellingen die hun patiënten met gevorderde eierstokkanker een optimale chirurgische zorg kunnen aanbieden omdat ze beschikken over de nodige ervaring, de specialistische vaardigheden en een sterke organisatorische aanpak. UZ Leuven mocht samen met het European Institute of Oncology in Milan en de Kliniken Essen-Mitte in Essen het certificaat als eerste in ontvangst nemen. Intussen kunnen acht Europese ziekenhuizen zich 'Centres of Excellence for Advanced Ovarian Cancer Surgery' noemen.

Eierstokkanker is na baarmoederslijmvlieskanker de tweede meest voorkomende kanker van de geslachtsorganen van de vrouw. Eierstokkanker is de vijfde oorzaak van kankersterfte bij de vrouw.

Kwaliteitscriteria impact op overlevingskansen

Chirurgie bij gevorderde eierstokkanker is een complexe procedure. Prof. dr. Ignace Vergote, diensthoofd gynaecologie en verloskunde: "Het is geweten dat de implementatie van een kwaliteitscriteria-programma een impact heeft op de overlevingskansen van de patiënt. Daarom startte de ESGO in 2016 een project rond het opstellen van kwaliteitsindicatoren om de klinische zorg maar ook het organisatorische proces van de chirurgie bij gevorderde eierstokkanker te evalueren en te verbeteren."

Het is geweten dat de implementatie van een kwaliteitscriteria-programma een impact heeft op de overlevingskansen van de patiënt.
prof. dr. Ignace Vergote

Het uiteindelijk doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van die chirurgie en een netwerk van Europese zorginstellingen te creëren die tegemoet komen aan de opgelegde standaarden. Professor Vergote: "Het zorgprogramma rond chirurgie van gevorderde eierstokkanker van UZ Leuven werd als een van de eerste in Europa geëvalueerd. Criteria draaiden onder meer rond de opvolging en bespreking van de behandeling in een multidisciplinair team van specialisten zoals gynaecologische oncologen, radiotherapeuten, nucleaire specialisten, medisch oncologen, radiologen, pathologen. Ook de kwaliteit van de preoperatieve, de operatieve en postoperatieve zorg werd geëvalueerd, het aantal patiënten dat per jaar geopereerd werd en bij hoeveel patiënten de hele tumor kon verwijderd worden enzovoort."

Belangrijke bevestiging

Om deze erkenning te krijgen moeten in het erkende centrum minstens 100 patiënten met gevorderde eierstokkanker een uitgebreide chirurgie ondergaan. Professor Vergote: "Uit de de cijfers van het Belgisch Kankerregister van 2012 blijkt dat slechts in 3 Belgische ziekenhuizen meer dan 20 patiënten met eierstokkanker per jaar werden geopereerd en in 79 ziekenhuizen minder dan 5 per jaar. De kwaliteitscriteria die het ESGO heeft opgesteld, kunnen volgens de organisatie ook gehanteerd worden door lokale overheden. De erkenning van het ESGO is daarom voor ons een belangrijke bevestiging, zeker in het licht van de hervorming van het ziekenhuislandschap." 

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 16 maart 2023