Universitaire ziekenhuizen dringen aan op Europese samenwerking om tekorten coronageneesmiddelen te voorkomen

31 maart 2020
In de ziekenhuizen dreigt een nijpend tekort aan levensnoodzakelijke medicijnen voor de behandeling van COVID-19-patiënten op intensieve zorg. Zonder Europese samenwerking bestaat de kans dat belangrijke COVID-19-ziekenhuizen over enkele weken al niet meer de juiste intensieve zorg zullen kunnen verstrekken.

De European University Hospital Alliance (EUHA) deed vorige week al een oproep bij nationale overheden om de Europese grenzen open te houden voor de aanvoer van medisch materiaal. Nu vragen ze met nog meer aandrang aan regionale, nationale en Europese beslissingsnemers om nauwer samen te werken en de coördinatie te stroomlijnen voor de levering van medisch materiaal en noodzakelijke geneesmiddelen voor patiënten op intensieve zorg.

“We zijn ons allemaal bewust van de snelle reactie en de moedige en vergaande maatregelen die regionale en nationale overheden namen om de verspreiding van het virus af te remmen. Daar zijn we hen dankbaar voor. Maar we zijn nu op een punt gekomen dat internationale samenwerking en coördinatie noodzakelijk en dringend is.”

Voorraad bijna uitgeput

Een peiling bij de EUHA-ziekenhuizen toont aan dat behalve persoonlijk beschermingsmateriaal en beademingstoestellen vooral de geneesmiddelen voor patiënten op intensieve zorg de grootste bezorgdheid zijn. De bestaande voorraad spierverslappers, sedatieve en pijnverzachtende medicijnen in het ziekenhuis raakt snel uitgeput. Nieuwe stockleveringen gebeuren amper of zijn onbestaande, waardoor de zorg voor patiënten op intensieve zorg in het gedrang komt. In de hardst getroffen EUHA-ziekenhuizen zal de voorraad over enkele dagen uitgeput zijn, in de ziekenhuizen met een grotere stock zal dat over maximum twee weken zijn. 

“Hoewel we geen exacte data hebben, zijn we ervan overtuigd dat de situatie niet beter zal zijn in de andere ziekenhuizen in Europa. Dat heeft er al toe geleid dat sommige ziekenhuizen alternatieve geneesmiddelen kochten of andere doseringen. Het is onrustwekkend dat verpleegkundigen of artsen in opleiding geneesmiddelen of doseringen moeten gebruiken waarmee ze normaal niet werken. Zeker als je weet dat ze al overwerkt zijn en als invaller niet de routine hebben om op deze afdelingen te werken.”

Sommige overheden besloten om hun grenzen te sluiten voor de export, niet voor de import, van de betreffende geneesmiddelen. Hoewel dat een begrijpelijke reactie is om de eigen slinkende voorraden veilig te stellen, kan het een tegengesteld effect hebben als het ervoor zorgt dat de geneesmiddelen niet bij de juiste patiënten geraken. De beschikbaarheid van geneesmiddelen hangt af van internationale distributienetwerken, waarbij bepaalde medicijnen, ook de generische, maar op een paar sites wereldwijd gefabriceerd worden. Geen enkel land in Europa heeft de productiemogelijkheden om alle geneesmiddelen die nodig zijn te fabriceren.

Als bovendien nieuwe opgestarte studies aantonen dat bepaalde geneesmiddelen actief zijn tegen het coronavirus, is een gecoördineerde aanpak essentieel om te verzekeren dat het product beschikbaar is voor degene die het het meeste nodig heeft. Een gezamenlijke Europese aanpak zal van vitaal belang zijn bij de wereldwijde zoektocht naar die geneesmiddelen. Een gecoördineerde Europese aanpak zal ook belangrijk zijn om het hoofd te bieden aan de snel naderende wereldwijde zoektocht naar deze medicijnen, een zoektocht die zal volgen op de snelle stijging van het aantal COVID patiënten in andere werelddelen.  

Daarom doet EUHA een oproep aan de overheden om een effectieve samenwerking op te starten en om de productie en distributie van deze essentiële geneesmiddelen te coördineren op Europees niveau.

Over EUHA

De European University Hospitals Alliance werd opgericht in april 2017 om de uitdagingen waarmee universitaire ziekenhuizen geconfronteerd worden samen aan te pakken. Universitaire ziekenhuizen combineren in heel Europa klinische zorg, onderzoek en onderwijs en spelen een belangrijke rol in medische innovatie en de vertaling ervan in de dagdagelijkse praktijk. Door samen te werken en van elkaar te leren wil EUHA de beste resultaten bereiken in patiëntenzorg en krachten bundelen voor onderzoek en onderwijs. De vereniging werkt op Europees vlak mee aan de ontwikkeling van een gezondheidszorg die de uitdagingen van de toekomst aankan.

De EUHA-leden bestaan uit Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinische Universität Wien, Austria, AP-HP, Assistance Publique, Hôpitaux de Paris, France, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany, Erasmus Universitair Medisch Centrum, Rotterdam, the Netherlands, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sweden, King’s Health Partners, London, UK, Ospedale San Raffaele, Milano, Italy, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, Spain en UZ Leuven, Belgium.

 

Laatste aanpassing: 9 augustus 2022