Strijd tegen alcoholmisbruik

14 september 2016

AB InBev, UZ Leuven, KU Leuven en stad Leuven slaan de handen in elkaar voor het pilootproject ‘Smart Drinking Leuven’. Dat project wil tegen eind 2020 overmatige alcoholconsumptie - meer dan 14 eenheden voor vrouwen en meer dan 21 eenheden voor mannen per week - in de stad Leuven met 10 procent doen dalen.

Alcohol - drinken

Tegen eind 2020 wil het project Smart Drinking Leuven overmatig alcoholgebruik in onze stad met 10 procent doen dalen.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zullen de vier partners het alcoholconsumptie in Leuven in kaart brengen aan de hand van een nulmeting, waarbij gepeild wordt naar de huidige situatie. Op basis van die meetresultaten gaan ze op zoek naar de grootste aandachtspunten, denk bijvoorbeeld aan binge drinking bij studenten, alcoholconsumptie door minderjarigen en rijden onder invloed. Die aandachtspunten wil het samenwerkingsproject dan aanpakken met innovatieve campagnes en initiatieven.

Coherente aanpak

Het pilootproject maakt deel uit van de Global Smart Drinking Goals van brouwerijketen AB InBev die wereldwijd alcoholmisbruik wil tegengaan. Na een evaluatie van het project in Leuven zal de brouwerijketen de opgedane expertise gebruiken om soortgelijke campagnes op te zetten in andere Belgische steden.

Tijdens de officiële voorstelling van het project vandaag stelde AB InBev dat het project enkel kans van slagen heeft dankzij de steun en adviezen van de deskundigen op het vlak van alcoholconsumptie, gezondheid en verantwoord drinken. Door de samenwerking met ons ziekenhuis, KU Leuven en stad Leuven kan er een coherente aanpak ontwikkeld worden die de doelstelling van 10 procent tegen 2020 haalbaar maakt.

Professor Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven: “Voor het ziekenhuis is deelname aan dit project vanzelfsprekend. Als universitair ziekenhuis met een maatschappijgerichte en innovatieve visie op ziekte en gezondheid willen we mee onze schouders zetten onder campagnes tegen overmatig alcoholconsumptie. We zijn uitstekend geplaatst voor gezondheidsbevorderende initiatieven en ook vanuit onze onderzoeksopdracht kunnen we een betekenisvolle bijdrage leveren."

Laatste aanpassing: 17 januari 2020