Nood aan herorganisering traumazorg België

24 maart 2017
In ons land overlijden naar schatting jaarlijks 600 tot 900 mensen omdat ze na een ongeval niet naar een gespecialiseerd traumacentrum gebracht werden. UZ Leuven is al jaren vragende partij en wil een voortrekkersrol bij de herorganisatie van de traumazorg.
Traumatologie

Internationaal is er een tendens om de zorg voor zwaar gewonde patiënten te organiseren in een beperkt aantal ziekenhuizen. Die moeten voldoen aan hoge eisen op het vlak van uitrusting, medewerkers en beschikbaarheid. Experts zijn het erover eens dat een ziekenhuis 200 tot 400 zwaargewonden per jaar moet behandelen om de juiste ervaring op te bouwen. In België krijgen ziekenhuizen vandaag gemiddeld 11 tot 17 zwaar gewonde patiënten per jaar binnen. De kans op overlijden na een ongeval is in België dubbel zo hoog als in onze buurlanden. Het KCE doet daarom een officiële aanbeveling voor een herorganisatie van de traumazorg in België.

Niet noodzakelijk dichtstbijzijnde ziekenhuis kiezen

In België geldt bij ongevallen nog altijd het systeem van het ‘dichtstbijzijnde ziekenhuis’: wie een ongeval krijgt, gaat naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, in de redenering dat je snel in een ziekenhuis moet zijn. Maar studies tonen aan dat een transporttijd tot 45 minuten geen invloed heeft op de geleverde zorg of kans op sterven van het slachtoffer. In het kleine Vlaanderen is een rit van 45 minuten een haalbare kaart.

Herorganisatie

Voor België bevelen experts 5 tot 7 erkende trauma-ziekenhuizen aan, in plaats van de meer dan 145 ziekenhuizen die nu zwaargewonden in België opvangen. Die traumacenters kunnen zich dan specialiseren en hun logistieke ondersteuning, mensen en middelen volledig afstellen op de verzorging van traumapatiënten.

Een gespecialiseerd traumacentrum moet aan een aantal eisen voldoen, zoals een inslapende geneesheer-specialist chirurg en urgentiearts, de juiste hightechinfrastructuur en een gespecialiseerd traumateam om de opvang van patiënten na een zwaar ongeval te garanderen. Het moet ook mogelijk zijn om meteen beroep te doen op beeldvorming, bloedproducten en een operatiezaal.

Jaarlijks overlijden er waarschijnlijk 150 tot 200 verkeersslachtoffers die nog een kans hadden als er een systeem met opvang in grotere traumacentra zou bestaan.
prof. dr. Stefaan Nijs, diensthoofd traumatologie

Voortrekkersrol

Omdat UZ Leuven al in 2015 de erkenning als level 1-traumacentrum behaalde, hoopt het Leuvense ziekenhuis een voortrekkersrol te spelen in de herorganisatie van de traumazorg in ons land.

Prof. dr. Stefaan Nijs, diensthoofd traumatologie in UZ Leuven en voorzitter van de Belgian Trauma Society: “In ons land bestaat het systeem om zware traumapatiënten standaard door te verwijzen naar een level 1-traumacentrum nog niet. Het is hoog tijd dat de overheid daar werk van maakt. Jaarlijks overlijden er waarschijnlijk 150 tot 200 verkeersslachtoffers die nog een kans hadden als er een systeem met opvang in grotere traumacentra zou bestaan. Wij werken al jaren aan de opbouw van netwerken en namen initiatieven om de situatie te veranderen. Dit rapport van het KCE zal hopelijk nog een extra argument zijn om snel werk te maken van een aangepaste wetgeving.”

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 16 maart 2023