Kamerkeuze en kwaliteit van zorg

28 februari 2018

Recentelijk kwam UZ Leuven in het nieuws met berichten over zogenaamde ‘klassengeneeskunde’: een aantal patiënten zou de boodschap gekregen hebben dat ze voor een éénpersoonskamer moesten kiezen als ze een ingreep wilden laten uitvoeren door een vast staflid.

Kamer

Geïsoleerde dossiers

Een eerste intern auditonderzoek wijst uit dat het hier om enkele, geïsoleerde dossiers gaat binnen een beperkt aantal medische diensten. De directie benadrukt dat een dergelijke handelwijze niet aanvaardbaar is.

Topgeneeskunde voor iedereen

UZ Leuven stond in ons land mee aan de basis van het sociaal toegankelijk maken van topgeneeskunde voor iedereen en zal er ook op toezien dat dit in de toekomst zo blijft.

Dat UZ Leuven zijn rol in een sociaal toegankelijke geneeskunde blijft opnemen, blijkt ook uit het beperkt aantal privékamers en de ereloonsupplementen die lager liggen dan in veel andere ziekenhuizen. De spijtige gevallen die de pers haalden, kunnen dan ook niet als representatief voor ons ziekenhuis beschouwd worden.

Gelijke zorg, ongeacht kamerkeuze

Samen met de medische raad en de raad medische diensthoofden, beklemtoont het beheer en de directie van UZ Leuven dat de heelkundige, medische en verpleegkundige zorgen voor alle patiënten gelijk zijn en niet beïnvloed worden door de kamerkeuze.

Onder geen beding mag de patiënt onder druk worden gezet om een privékamer te nemen.

Duidelijke communicatie

De directie heeft dan ook opdracht gegeven om de communicatie aan patiënten op de diverse medische diensten omtrent de kamerkeuze te stroomlijnen en enkel door de directie gevalideerde opnamebriefsjablonen toe te laten.

Laatste aanpassing: 16 januari 2020