Imec en UZ Leuven ontwikkelen supersnelle coronatest

23 oktober 2020

Imec en UZ Leuven slaan de handen in elkaar voor de ontwikkeling van een baanbrekende SARS-CoV-2-test. In tegenstelling tot de bestaande testmethoden zal de nieuwe test werken op basis van uitgeademde lucht. De oplossing zal binnen de vijf minuten betrouwbaar uitsluitsel geven over hoe besmettelijk iemand is en daarmee toelaten om veel sneller en uitgebreider te testen. Het project wordt gesteund met twee miljoen euro van de Vlaamse overheid.

Illustratie van de nieuwe coronatest van die imec en UZ Leuven ontwikkelen

Imec en UZ Leuven gaan een nieuwe coronatest ontwikkelen die in minder dan vijf minuten aantoont hoe besmettelijk iemand is.

Vergelijking met bestaande tests

De huidige diagnostische tests voor SARS-CoV-2 hebben heel wat beperkingen. Het meest gevoelig en betrouwbaar is de PCR-test die het genetisch materiaal van het coronavirus detecteert in een staal uit de neus- of keelholte. Een nadeel is dat de staalafname door getraind medisch personeel moet gebeuren en door velen als erg oncomfortabel wordt omschreven. Bovendien moet het staal verwerkt worden in een klinisch labo en duurt dat gemiddeld twee dagen.

Snelle antigentesten zijn complexer, maar daardoor minder betrouwbaar. Het derde type is de serologische test op basis van een bloedstaal. Die is sneller en minder duur dan de PCR-test, maar bepaalt alleen of iemand antistoffen heeft aangemaakt en dus in contact is geweest met het virus, niet of hij nog een actieve besmetting heeft.

Peter Peumans, CTO Health Technologies bij imec: “De bestaande testmethoden zeggen eigenlijk niets over de mate waarin iemand het virus nog kan doorgeven. Daarom ontwikkelen we samen met UZ Leuven een nieuwe test die binnen de vijf minuten kan vertellen of je drager bent van het coronavirus, én of er een grote kans is dat je besmettelijk bent. Belangrijk is ook dat onze oplossing erg laagdrempelig is: ze meet de virusdeeltjes aanwezig in uitgeademde lucht. Uit onderzoek blijkt dat die partikels de voornaamste manier van overdracht vormen voor het virus.”

“Dankzij de nieuwe test zal de overdraagbaarheid van het coronavirus veel gemakkelijker, sneller en op een grotere schaal getest kunnen worden. Bovendien richten we onze blik meteen op de toekomst: we willen met onze test ook in staat zijn om snel en flexibel in te spelen op de opmars van andere virussen en ziektekiemen die zich verspreiden via uitgeademde partikels, zoals influenza, RSV en tuberculose.”

Klinische validatie in UZ Leuven

De onderzoekers van imec zijn ondertussen gestart met het ontwikkelen van de onderliggende technologie en analysetoestellen. In een tweede fase volgt de klinische validatie in samenwerking met specialisten van UZ Leuven.

“We zullen met onze jarenlange ervaring op vlak van de ontwikkeling van moleculaire diagnostische testen een uitgebreide klinische studie ondersteunen,” zegt professor Katrien Lagrou, hoofd van het moleculair diagnostisch laboratorium in UZ Leuven. “We geloven dat zo’n snelle test breed toepasbaar kan zijn, ook voor de snelle screening van potentieel besmette patiënten en medische staf in ziekenhuizen.”

Imec wil tegen de zomer van 2021 een functioneel prototype uittesten op Brussels Airport, zodat de uiteindelijke oplossing meteen aan alle vereisten voldoet om mensen weer veilig en vlot te laten reizen en samenkomen.

Laatste aanpassing: 3 februari 2021