Glasvochtoperaties in UZ Leuven in de media

24 februari 2020

De recente berichtgeving in enkele kranten over fout gelopen glasvochtoperaties in UZ Leuven, kan onze patiënten misschien verontrusten. Dat is absoluut niet nodig. UZ Leuven voert jaarlijks ongeveer 1.400 glasvochtoperaties uit. Het aantal complicaties ligt daarbij bijzonder laag, namelijk minder dan 1 op de 2.000. De berichten in de pers gaan telkens over eenzelfde betreurenswaardig verhaal uit september 2017, waarbij drie patiënten blind werden aan één oog na een glasvochtoperatie. Ondertussen voerde de dienst oogheelkunde van UZ Leuven al 5.200 glasvochtoperaties uit, die zonder problemen verliepen.

Het ziekenhuis onderzocht na de fout gelopen oogoperaties eerst zelf alle mogelijke pistes. De medische procedures en operatieprocedures werden onder de loep genomen. Ook de gebruikte materialen tijdens de ingreep, zoals vloeistoffen en geneesmiddelen, werden aan een ernstige inspectie onderworpen. Helaas werd er geen oorzaak gevonden.

UZ Leuven diende daarom een jaar geleden een klacht in met burgerlijke partijstelling tegen onbekenden. Daarmee wil het ziekenhuis aantonen dat het tot het uiterste blijft gaan om elke mogelijke oorzaak te onderzoeken. Het onderzoek naar de oorzaak ligt nu in handen van het gerecht, waardoor UZ Leuven zelf geen verklaringen of details kan geven.

Strikte procedures

De berichtgeving in de media laat uitschijnen dat de betrokken patiënten een experimentele behandeling ondergingen. Dat is zeker niet het geval: het ging om een routine-operatie. Als een ziekenhuis een nieuwe behandeling uittest, zijn er heel strikte procedures te volgen. De ethische commissie moet toestemming geven en de patiënten worden grondig geïnformeerd. Het is onmogelijk dat een arts op eigen initiatief een experimentele behandeling toepast op patiënten.

UZ Leuven leeft enorm mee met de betrokken patiënten en hun familie. Zij kregen van in het begin medische en psychologische begeleiding van het ziekenhuis aangeboden. Het ziekenhuis blijft in contact staan met de betrokken patiënten.

Patiënten die vragen hebben over deze berichtgeving, kunnen daarvoor terecht bij de dienst oogziekten op het nummer 016 33 23 70.

 

Laatste aanpassing: 24 mei 2022