Ervaringsdeskundigen dragen bij tot betere zorg in het revalidatiecentrum

21 november 2019
In het revalidatiecentrum kunnen patiënten een beroep doen op ervaringsdeskundigen, (ex-)revalidanten die zijn opgeleid om lotgenoten een luisterend oor te bieden en bij te staan met raad en daad.
Ervaringsdeskundigen

Hebt u nood aan een gesprek met iemand die zich kan inleven in wat u momenteel doormaakt? 
Bent u op zoek naar praktische tips bij het omgaan met uw dwarslaesie of amputatie? 
Of hebt u het gevoel dat er in de huidige zorg soms iets ontbreekt? 

Op verpleegeenheid E 233 in het revalidatiecentrum kan u daarvoor een beroep doen op een aantal (ex-)revalidanten die zijn opgeleid tot ervaringsdeskundigen.

Wat doen de ervaringsdeskundigen?

Ervaringsdeskundigen willen zich inzetten om u ondersteuning, informatie en advies te geven over verschillende aspecten van uw revalidatie. Dat kan tijdens een goed gesprek waarin ook kwesties aan bod kunnen komen die u liever niet met uw zorgverlener bespreekt, want de ervaringsdeskundigen hebben discretieplicht. Daarnaast kunnen zij vanuit hun eigen ervaring tips geven die u helpen in het dagelijks leven. Op basis van hun contact met de revalidanten streven de ervaringsdeskundigen mee naar mogelijke verbeteringen in de zorg en het afdelingsbeleid. 

Waar en wanneer kan ik hen vinden?

De ervaringsdeskundigen komen zich graag persoonlijk aan u voorstellen, maar u kan hen ook zelf aanspreken of een gesprek met één van hen aanvragen via een zorgverlener. 

Onze ervaringsdeskundigen zijn op dinsdag of woensdag op de afdeling. Ze zijn ook regelmatig aanwezig tijdens bepaalde therapiesessies, het middagmaal of andere activiteiten. 

Meer informatie

Hebt u zelf interesse om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan? Of bent u benieuwd naar meer informatie over het project? Mail dan naar Carine Vandeput (carine.vandeput@uzleuven.be) of Marco Oggianu (marco.oggianu@uzleuven.be) of spreek hen aan. Het project van de ervaringsdeskundigen verloopt in samenwerking met Trefpunt Zelfhulp vzw.

Bekijk de flyer.

Laatste aanpassing: 17 maart 2021