Betere zorgverlening door uitbreiding stomateam

18 september 2017

Het aantal patiënten met een tijdelijke of definitieve stoma gaat in stijgende lijn. Samen met de verkorte opnameduur heeft dat bijgedragen tot de verdere uitbouw van het stomateam van UZ Leuven. Dankzij die uitbreiding werkt het team nu met een vernieuwd traject dat als een rode draad door de hele stomazorg loopt: van vóór en vlak na de ingreep, tot enkele weken en zelfs jaren na het ontslag uit het ziekenhuis.

Stomateam

Informeren

Het stomateam wil de patiënt in de eerste plaats zoveel mogelijk informatie geven. Patiënten worden op de hoogte gebracht van bijvoorbeeld de verschillende types stoma’s, de aankoop en terugbetaling ervan en de aandachtspunten tijdens de zorg. Bovendien organiseert het stomateam ook educatiemomenten met de patiënt en zijn familie over de aanpak van de zelfzorg na de operatie.

Adviseren

Daarnaast vervult het stomateam ook een adviesfunctie op afdelingen die patiënten met een stoma hospitaliseren voor een andere reden. Mochten die patiënten een stomaprobleem krijgen, wordt het team meteen ingeschakeld. Ook voor gehospitaliseerde patiënten met verouderd stomamateriaal wordt gekeken hoe het materiaal tijdens hun opname kan aangepast worden.

Overzicht van de ondersteuning

Preoperatief

Al vanaf de eerste consultatie bij de arts wordt u doorverwezen naar het stomateam.

Het stomateam…

  • Informeert u over het te verwachte type stoma
  • Informeert u over de verschillende types van stomamateriaal
  • Geeft richtlijnen rond voeding en kledij
  • Vertelt u wat u moet weten over de aankoop en de terugbetaling van stomamateriaal
  • Doet samen met u een plaatsbepaling van de stoma
  • Bekijkt met u welke doelstellingen er kunnen gesteld worden op vlak van zelfzorg na de operatie

Bij een dringende opname of een niet-geplande ingreep krijgt de patiënt al die informatie op de hospitalisatieafdeling of na de ingreep.

Na de ingreep

Na de ingreep ziet het stomateam u de dag na de operatie en daags voor het vertrek. Ze controleren of u het gewenste materiaal heeft en of u moeilijkheden heeft ondervonden bij het plaatsen van de stoma. Mocht u bijvoorbeeld huidproblemen krijgen, zullen zij u hierbij ondersteunen.

Als nieuwe stomapatiënt ontvangt u op het einde van uw opname een ontslagkit, waarmee u de eerste dagen thuis verder kan. De nodige voorschriften en attesten krijgt u van de verpleegkundigen op de afdeling. Zij zullen voor u ook een controleafspraak maken op de stomaraadpleging, al dan niet gekoppeld aan een consultatie bij de arts.

Die eerste afspraak na uw ontslag uit het ziekenhuis vindt twee tot drie weken later plaats. Het stomateam doorloopt dan met u hoe de stomazorg thuis verloopt, of er problemen zijn (bijvoorbeeld lekkage) en wat ze kunnen aanpassen om die problemen in de toekomst te vermijden. Indien nodig of gewenst wordt er een volgende afspraak gepland.

Het spreekt vanzelf dat u, mocht u pas na langere tijd problemen ondervinden, altijd een beroep kan doen op het stomateam.

Laatste aanpassing: 16 januari 2020