Classification CINAS en Français

5 CINAS version française

CINAS klassification in Deutsch

3 CINAS Deutsche version

CINAS classificazione in Italiano

Thanks to M. Pittiruti

6 CINAS versione Italiana

CINAS klassifikation på svenska

Thanks to M.Troeng

7 CINAS Swedish version

CINAS classificação em português

Thanks to A. Neves

8 CINAS Portugese version

CINAS klasyfikacja w j?zyku polskim

Thanks to Jaros?aw Le?

9 CINAS Polish version
Last edit: 24 May 2022