Professionele begeleiding door team

Uw baby had niet de kans om verder te groeien tot een eigen leven. Verwachtingen werden hiermee vroegtijdig afgebroken. Vasthouden en loslaten komen nu wel heel dicht bij elkaar. Wij begrijpen dat dit verdriet en ontgoocheling teweegbrengt.

We hopen dat uw gevoelens en reacties een plek krijgen. Neem daar rustig de tijd voor. Misschien kunnen wij tijdens de eerste dagen samen al enkele stappen zetten.

U staat er namelijk niet alleen voor. Wij bieden heel wat begeleidingsvormen voor, tijdens en na de ziekenhuisopname in een team van gynaecologen, casemanager, vroedvrouwen, sociaal werker, psycholoog, pastor...

Naamgeving levenloos geboren kinderen

Vanaf 31 maart 2019 is er nieuwe wetgeving betreft naamgeving levenloos geboren kinderen. 

Levenloos geboren baby tussen 140 - 179 dagen

Voor een levenloze baby geboren tussen 140 en 179 dagen zwangerschap kan er vrijblijvend vanaf 31 maart 2019 een akte van levenloos kind opgemaakt worden bij de burgerlijke stand van de stad Leuven (plaats waar uw kindje geboren is). 

Wat betekent dit concreet?

  • Uw kindje mag officieel een voornaam krijgen (een achternaam is niet mogelijk). 
  • U hebt geen recht op de sociale voorzieningen die gepaard gaan met een geboorte: bv. geen kraamgeld, geen moederschapsrust, …

Hoe aanvragen?

  • Maak een afspraak bij de burgerlijke stand van Leuven (www.leuven.be/afspraak
  • Vraag uw medisch attest aan in het ziekenhuis.
  • Ga met dit medisch attest + uw identiteitskaart(en) + samen als koppel naar de burgerlijke stand van de stad Leuven (ook als jullie getrouwd zijn) 
  • Dit doet u best zo snel mogelijk (vb. binnen de 15 dagen) 

Levenloos geboren na 180 dagen

Vanaf 31 maart 2019 is er een wijziging in de registratie van levenloos geboren kinderen. 

Wat betekent dit concreet?

  • Uw kindje mag officieel een achternaam krijgen. Dit gebeurt samen met de overlijdensaangifte door de begrafenisondernemer.
  • U hebt recht op de sociale voorzieningen die gepaard gaan met een geboorte: bv.  kraamgeld, moederschapsrust, …

Nota: bent u voòr 31 maart 2019 bevallen van een levenloos geboren kindje, dan hebt u 1 jaar de tijd om bovenstaande procedure te doorlopen.

Meer informatie

Brochures en films

Contact

Maak een afspraak


Specialisten