Als vrijwilliger werk je mee aan één van onze vier doelstellingen:

Een dienst aanbieden aan patiënten op een verpleegafdeling

Met een specifiek aanbod ga je naar patiënten op verschillende afdelingen.
Voorbeelden: kranten, bibliotheekboeken, ijsjes, vervoer naar het kapsalon of de kapel…

Comfort verhogen en/of een luisterend oor aanbieden aan patiënten op een verpleegafdeling

Je bent verbonden aan één verpleegafdeling en je geeft patiënten tijd en aandacht. Vrijwilligers komen zowel op afdelingen met volwassen patiënten als op afdelingen kindergeneeskunde. Op afdelingen met volwassenen ondersteun je veelal bij een maaltijdbedeling en maak je daarnaast tijd om naar patiënten te gaan. Op afdelingen kindergeneeskunde ondersteun je eerder bij spel- of knutselmomenten. Afhankelijk van de afdeling en patiëntenpopulatie zal je opdracht andere klemtonen krijgen.

Patiënten, familieleden of bezoekers onthalen

Je onthaalt mensen en maakt hen wegwijs in het ziekenhuis.
Voorbeelden: verblijf voor familie, informatiemomenten voor mensen met kanker, inschrijvingskiosken, wachtzalen ambulant centrum…

Informatie geven aan patiënten, familieleden of bezoekers

Je wordt ‘expert’ en geeft mensen uitleg en beantwoordt hun vragen.
voorbeelden: infodesk over palliatieve zorgen en levenseinde, mynexuzhealthdesk, museum HistarUZ…

Interesse?

Heb je nog steeds interesse? Stel je kandidaat als vrijwilliger