Ruimte voor relaties. Ethisch verantwoorde ouderenzorg in perspectief.

in het kader van een projectsamenwerking tussen de Vlaamse Overheid (Zorg & gezondheid) en Stimul (Moorsele & Lubbeek) en het Centrum voor Biomedische ethiek en Recht van de KU Leuven

locatie: Tour & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel

algemene info over het project

‘Ethisch verantwoorde zorg’: het klinkt zwaar en ook wel een beetje hol. Wie kijkt naar zorgpraktijken ziet echter zo het verschil. Het verschil namelijk, zo zegt Frans Montaine, tussen die beker water die een oudere bewoner wordt aangeboden of die hem tussen de tanden werd geduwd. Het verschil tussen dat verse glas water of die beker die er al stond sinds gisteren. Het verschil tussen tijd krijgen om te drinken of net voldoende om zich niet te verslikken. Het verschil tussen ‘moeten drinken’ en mogen zeggen: ‘Mag ik nog even wachten?’.

Het gaat om het verschil tussen ‘zorgen dat’ en ‘zorgen voor’. ‘Zorgen dat’ betreft wat je doet; het gaat over medicatie verstrekken, een voedzame maaltijd op tafel krijgen, iemand veilig laten douchen. ‘Zorgen voor’ gaat echter over de ander zien staan, de moeite waard vinden, je om hem of haar bekommeren.‘Zorgen dat’ is georiënteerd op dingen, taken, zaken; ‘zorgen voor’ op mensen en hun belevingen, zo zegt Andries Baart. Met het ‘zorgen voor’ wordt zorg een warme, passende mantel…

Managers en leidinggevenden in ouderenzorgzijn erg bedreven in het aansturen en organiseren van het ‘zorgen dat’. Voor goede zorg is dat al heel wat. Er is immers ontzettend veel te doen en de middelen zijn schaars. Het is echter niet voldoende, en het ‘zorgen voor’ stimuleren vraagt een heel andere benadering. Met richtlijnen, regels, en procedures kom je er niet. Met verplichten en verbieden evenmin.Hoe dan wel? Hoe schep je als manager en leidinggevende de ruimte voor het ‘zorgen voor’?

Op het symposium van 11 december 2017, werd op deze vraag een antwoord gezocht. Er wordt gezocht hoe managers en leidinggevenden  ruimte kunnen scheppen voor de zorgrelatie, een conditio sine qua non voor zorgethisch verantwoorde zorg. Die relatie is echter juist wat in de hedendaagse gezondheidszorg het sterkst onder druk staat. Een beleid dat gericht wil zijn op ‘ethisch verantwoorde ouderenzorg’ vraagt om verstandig met die druk om te gaan. Gras groeit immers niet door eraan te trekken. Veel aandacht gaat uit naar wat dan wel kan en hoe managers en leidinggevenden werkelijk handen en voeten kunnen geven aan een ‘ethisch verantwoorde ouderenzorg’. Het symposium biedt de kans om daarin ook van elkaar te leren.

 

Als slot van het tweede werkjaar komen we opnieuw samen op 12 december 2018 voor een inspiratienamiddag.