Focus op inleving

Draai de rollen eens om door middel van een inleefsessie en ervaar in levende lijve wat het betekent om zorgafhankelijk te zijn.

 • Voel als zorgverlener (verpleegkundige, zorgkundige, arts, kiné, logo...)  wat patiënten of bewoners ervaren.
 • Onderwerp deze ervaring aan kritische reflectie.
 • Neem deze aandachtspunten mee naar je eigen werkomgeving

Omschrijving

Een tweedaagse* inleefsessie gaat door in een nagebootste zorgcontext, waarin professionele zorgverleners en studenten van een zorgopleiding een volwaardige rol spelen. Een groep van 6 tot 12 simulanten – professionele zorgverleners uit verschillende disciplines - worden voor 2 dagen en 1 nacht op de afdeling opgenomen en nemen het profiel aan van een zorgontvanger. Het profiel bepalen de simulanten zelf. Er wordt aangemoedigd om een profiel aan te nemen van een patiënt die ze zelf hebben verzorgd. Om zich ten volle in hun rol in te leven, doen simulanten beroep op hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een aangepaste bril die visuele problemen simuleert of een ouderdomspak.  Het team dat instaat voor de zorgverlening bestaat uit studenten. Zij dragen de volle verantwoordelijkheid om ‘goede zorg’ te verlenen aan de simulant bewoners/cliënten/patiënten. Tijdens de sessie worden time-out momenten en feedbackrondes ingebouwd. De namiddag van de tweede dag is opgevat als een gezamenlijke reflectienamiddag die door een educatief medewerker van sTimul wordt begeleid.

Anderhalve maand  na de inleefsessie worden de deelnemers vanuit het werkveld uitgenodigd op een terugkeersessie. Deze sessie heeft tot doel de ervaringen en inzichten van zorgverleners die als simulanten aan de inleefsessie participeerden verder te ondersteunen en te borgen.

*ook ééndaagse inleefsessies zijn mogelijk, op vraag van werkveld of onderwijs.

Doelgroep

De inleefsessies worden ingericht voor professionele zorgverleners (verpleegkundigen, zorgkundigen, (para-)medici en leidinggevenden), en voor studenten en docenten uit de zorg- en welzijnssector.

Praktisch

 • twee dagen met één overnachting, gevolgd door een terugkeermoment van een halve dag, ongeveer 6 weken later. De eerste dag start om 8u30, de tweede eindigt om 17u.
 • een ééndaagse sessie start om 8u en eindigt om 17u.
 • locatie: vast te leggen

Hoe verloopt een inleefsessie?


Prijs en subsidies

 • 420 euro p.p. Wanneer de organisatie een traject aangaat (= gedurende 3 jaren 5 personen per jaar) is de prijs 350 p.p Bij inschrijving van een groter aantal mensen, maken we een offerte op aanvraag.
 • Privé woonzorgcentra kunnen dankzij subsidiëring door het Sociaal Fonds Ouderenzorg 6 medewerkers gratis inschrijven (formationpersonnesagees@fe-bi.org).
 • Ziekenhuizen en psychiatrische instellingen kunnen subsidies aanvragen bij het Sociaal Fonds Privé-ziekenhuizen (contactpersoon: Kaat.Lisaerde@fe-bi.org).
 • de inleefsessie ORTHOpedagogie is in samenwerking met het Sociaal Fonds VOHI en gratis voor werknemers uit paritair comité 319.01 met RSZ kengetal 062
 • Attesten educatief verlof (35u) voor academiejaar 2017-2018 werden uitgereikt op aanvraag, enkel na het volgen van het terugkeermoment.
 • Onze vorming is erkend voor de Bijzondere Beroepstitel Psychiatrie en Geriatrie, alsook voor de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Palliatieve Zorg.