Opdracht

De dienst interculturele bemiddeling zorgt ervoor dat iedere patiënt gelijkwaardige kwaliteit en toegang tot zorg krijgt. Zowel autochtone patiënten als patiënten van allochtone origine hebben recht op goede dienstverlening in een taal die voor hen verstaanbaar is.  Zeker op belangrijke momenten in het ziekenhuistraject is het belangrijk om duidelijke informatie te krijgen en om met  uw arts te kunnen praten over uw ervaringen, uw wensen of noden: bij een eerste consultatie in het ziekenhuis, bij de mededeling van een diagnose, bij de bespreking van uw therapie …

Indien nodig schakelt het ziekenhuis een intercultureel bemiddelaar of een tolk in. Zij komen ter plaatse of werken op afstand (via telefoon of internet). 

Aanbod

Tolken

Voor het tolken werkt UZ Leuven samen met externe partners die een breed aanbod van talen aanbieden, inclusief de Vlaamse gebaren taal.

U kunt taalbijstand aanvragen via:

 • dienst interculturele bemiddeling
 • dienst sociaal werk 
 • via de verpleegeenheid waar u verblijft

Reeds bij het maken van een afspraak in het ziekenhuis kunt u vermelden dat u nood heeft aan een tolk. Ook tijdens een opname is het mogelijk om een tolk aan te vragen.

Interculturele bemiddeling

De dienst interculturele bemiddeling kan de patiënt en de hulpverlener gericht adviseren in verschillende zorgsituaties:

 • Uitleg geven bij culturele verschillen in het omgaan met gezondheidszorg en medische begeleiding.
 • Begeleiden tijdens het traject in het ziekenhuis, zoals:
  • De weg helpen vinden in het ziekenhuis.
  • Informatie en hulp bieden bij het invullen van specifieke documenten.
  • Informatie geven over de werking van het ziekenhuis.
 • Ondersteunen van allochtone patiënten tijdens een moeilijk gesprek met een hulpverlener.

Contact

Of neem contact op met het secretariaat.