Met het EOS-toestel zijn accurate 3D-beelden van rug en ledematen mogelijk.
Met het EOS-toestel zijn accurate 3D-beelden van rug en ledematen mogelijk.

UZ Leuven heeft recent op campus Pellenberg een nieuw röntgentoestel voor het skelet in gebruik genomen: het EOS-toestel is in staat om 3D-analyses uit te voeren, waardoor afwijkingen aan de wervelkolom en de onderste ledematen accuraat in beeld kunnen worden gebracht. Bovendien ligt de stralingsdosis beduidend lager dan bij de klassieke röntgenopnamen. Dat is een belangrijk voordeel, zeker bij kinderen met een aangeboren afwijking die met regelmatige beeldvorming moeten worden opgevolgd.

Anatomische structuren

Bij het EOS-toestel neemt de patiënt staand of zittend plaats in een cabine waarin dan gelijktijdig twee loodrecht op elkaar staande röntgenopnamen worden gemaakt. De verwerking van deze opnamen maakt het mogelijk om afstanden en hoeken tussen anatomische structuren in 3D te meten, op een accuratere manier dan met de 2D-informatie van klassieke röntgenopnamen.

Staand of zittend

Professor Guy Molenaers, orthopedisch chirurg, wijst ook op het belang dat de patiënt staand of zittend, en niet liggend, in beeld wordt gebracht: “Zo krijgen we zicht op de krachten die inwerken op de wervelkolom en ledematen en kunnen we de exacte verhoudingen tussen wervelkolom, heup, knie en andere skeletonderdelen beter evalueren. Dat maakt het eenvoudiger om operaties voor te bereiden omdat we aan de hand van de beelden al op voorhand bepalen waar bijvoorbeeld een correctie of een fixatie nodig is.”

Stralingsreductie

Vernieuwend is verder het type detector dat voor de beeldvorming wordt gebruikt. Het geheel van de technische innovaties dragen bij tot een substantiële stralingsreductie. Dat maakt de toepassing interessant als regelmatig radiologische controles nodig zijn voor diagnose en therapieplanning. Dat is bijvoorbeeld het geval bij aangeboren afwijkingen, waarbij de kinderen tijdens de groei nauwgezet worden opgevolgd.

Wervelkolom en onderste ledematen

Het EOS-röntgentoestel kan worden ingezet bij afwijkingen van de wervelkolom en van de onderste ledematen, zowel bij kinderen als volwassenen.

Tweede toestel later dit jaar

UZ Leuven beschikt op dit ogenblik over één toestel op campus Pellenberg. In de loop van 2015 wordt een tweede toestel in gebruik genomen op campus Gasthuisberg.