sTimul Lubbeek biedt (na)trajecten op maat van uw organisatie aan.

U overweegt een vormingstraject rond ‘zorgethiek’ in uw voorziening?

Uit onderzoek weten we dat het lerend effect van sTimul sterk afhangt van de voorbereiding die de deelnemers hebben genoten.  Dat geldt zowel voor studenten-zorgverleners, als voor simulant-patiënten.  Van deze simulant-patiënten verwachten we dat ze de ervaring van ‘verzorgd te worden’ meenemen naar hun eigen praktijk als zorgverlener.  Indien de exposure (inleefsessie) levendig wordt gehouden, resulteert de ervaring en de reflectie over zorg  in een duurzame verandering van zorg verlenen. Voorwaarde is dan wel dat de context waarin de hulpverlener zorg verleent, ook een (pedagogische) context is waarin datgene wat in sTimul wordt geleerd, kan gedijen. De transfer naar de werkplek moet kunnen resulteren in een groei van de persoon als zorgverlener en een verandering of verfijning van de zorgorganisatie.

Om van sTimul een duurzame ervaring te maken voor zorgverleners én hun organisatie, adviseren we om de simulanten te coachen op hun werkplek. Dat kan via verschillende methodieken.

sTimul Lubbeek biedt daarom coaching, advies of vorming op maat aan. Neem contact op voor meer informatie via stimul@uzleuven.be.

Cf. VANLAERE et al., An Explorative Study of Experiences of Healthcare Providers as Simulated Care Receivers in a 'Care-Ethical Lab', in Nursing Ethics 19 (2012) 68-79. [Ndl vertaling in Ethische Perspectieven]