Pre-implantatie genetische diagnose (PGD)

Opsporen van chromosomale of genetische afwijkingen in embryo's die zijn ontstaan tijdens een IVF-behandeling vooraleer deze embryo's in de baarmoeder worden teruggeplaatst.

Andere benaming: PGD

Maak afspraak


Toepassingen

PGD wordt gebruikt om zwanger te worden van een kindje dat uw erfelijke aandoening niet zal erven:

  • Bij afwijkingen op de chromosomen (structurele en numerieke chromosomale fouten)
  • Bij genetische aandoeningen (bv. ziekte van Huntington, …)
  • Bij risico op geslachtsgebonden aandoeningen (bv. ziekte van Duchenne, borstkanker, …)

Verloop

De techniek die gebruikt wordt bij PGD bestaat uit 2 delen.

  1. Biopsie waarbij 1 cel of enkele cellen worden weggenomen uit elk embryo
  2. Genetisch onderzoek van deze cel(len).

1. Biopsie: embryo biopsie of trofectoderm biopsie

Een biopsie kan uitgevoerd worden op de derde dag na de bevruchting (‘embryo’ biopsie) of op de vijfde dag na de bevruchting (‘trofectoderm’ biopsie).

De biopsie wordt uitgevoerd:

  • Op dag 3: bij alle embryo’s die zich in het ≥ 6 cellig stadium bevinden.
  • Op dag 5/6: bij alle embryo’s die zijn doorgegroeid tot een blastocyst.

Voor de biopsie wordt er in de mantel die zich rond elk embryo bevindt, een opening gemaakt met een laser. Langs deze opening worden voorzichtig 1 of enkele cellen uit elk embryo weggenomen.

2. Genetisch onderzoek

De weggenomen cel(len) worden in het genetisch labo onderzocht. Afhankelijk van de aandoening wordt er in het genetisch labo een verschillende test gebruikt.

Resultaat

Het genetisch onderzoek kan in het genetisch labo lang duren. ‘Wanneer’ het resultaat gekend is , hangt af van de genetische test die gebruikt wordt voor uw welbepaalde aandoening.

  • Als het resultaat gekend is op dag 5 na de bevruchting, kan u een verse embryo transfer krijgen.
  • Is het resultaat slechts gekend na ongeveer 1 maand, dan zullen alle gebiopsieerde embryo’s, die van voldoende kwaliteit zijn, ingevroren worden. U kan dan een embryo transfer krijgen tijdens een ontdooicyclus.

Enkel embryo’s die na het genetische onderzoek normaal worden bevonden, komen in aanmerking voor terugplaatsing in de baarmoeder (embryo transfer) of voor cryopreservatie (invriezen) voor verder gebruik.


Maak afspraak