Ondertekenen opnameverklaring

Op de dag van uw opname tekent u een opnameverklaring. In de opnameverklaring vindt u een overzicht van uw persoonlijke bijdragen in de kosten. 

Door de opnameverklaring te ondertekenen bevestigt u:

Bij spoedopnames mag u de opnameverklaring ondertekenen zodra u daartoe in staat bent.

Onderdelen opnameverklaring

Deze documenten zijn louter informatief. U moet ze niet ondertekenen.

U kunt deze documenten vooraf ook raadplegen bij de inschrijvingsbalie.