Tijdens uw eerste afspraak bij de obesitaskliniek hebt u een gesprek met de verschillende teamleden:

Endocrinoloog

 • Controleert op medische oorzaken en gevolgen van uw overgewicht
 • Onderzoekt uw lichamelijke toestand (o.a. hartfunctie en vitaminestatus)
 • Voert een bloedanalyse uit
 • Meet uw lichaamssamenstelling om uw energieverbruik in kaart te brengen. Hierop kan later het voedingsadvies worden gebaseerd. 

Diëtist

 • Brengt uw voedingsgewoonten in kaart via een voedingsdagboek waarin u gedurende 7 dagen alles noteert wat u eet.
 • Berekent op basis hiervan:
  • Uw totale calorie-inname
  • Samenstelling van uw voeding (vetten, eiwitten en koolhydraten)

Psycholoog

 • Bespreekt uw motivatie om te vermageren.
 • Bekijkt samen met u:
  • Uw eetgewoonten
  • Factoren die uw overgewicht in stand houden
 • Maakt een inschatting van uw psychisch functioneren, o.a. via enkele vragenlijsten.

Chirurg

Als blijkt dat een maagoperatie een te overwegen optie lijkt, en u hiermee instemt, volgt nog een gesprek met onze bariatrische chirurg.

 • Schat in of een maagoperatie voor u een juiste keuze is.
 • Bepaalt welk type ingreep het meest geschikt is.
 • Bespreekt uw opties, voor- en nadelen, risico's, aandachtspunten en de te verwachten resultaten.

Samenwerking met uw huisarts

We geloven in een nauwe en betrokken samenwerkingen met uw eigen huisarts. Hij kent u het best, en kan u al een eerste advies geven over uw hulpvraag.

Komt u naar de obesitaskliniek? Vraag uw huisarts dan om relevante informatie uit uw medisch dossier mee te geven. Zo kunnen we vlotter een behandeling op uw maat opstellen.

We brengen uw huisarts ook altijd op de hoogte van uw behandelopties en traject.