Uw dossier wordt grondig besproken tijdens het wekelijks teamoverleg. Daarbij geven de verschillende teamleden (artsen, psychologen, sociale assistenten en diëtisten) elk hun input voor een optimale behandeling.

Opstellen

Op basis van het teamoverleg wordt een behandelplan opgesteld.

Bespreken

Enkele dagen na het teamoverleg krijgt u bericht van onze coördinator. We nodigen u dan uit om uw persoonlijk behandelplan te komen bespreken.