De dienst nucleaire geneeskunde vervult een tweede- en derdelijnsfunctie qua functionele beeldvorming met focus op kwantitatieve emissietomografie zoals Positron Emissie Tomografie (PET) en Single-Photon Emissie Tomografie (SPECT) onderzoeken en qua radionuclidetherapie met open bronnen.

Zij streeft hierbij naar kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg via een persoonlijke, respectvolle en empathische aanpak, nauw overleg met de verwijzende specialist of huisarts, methodologisch gefundeerde werking via ISO certificatie (ISO 9001:2000 sedert 2004), en continue en technisch vooruitstrevende innovaties in een multidisciplinaire setting en via dagdagelijkse samenwerking met diagnostische afdelingen zoals radiologie voor accurate multimodale beeldvorming (bijvoorbeeld PET-CT en SPECT-CT).