Geen gevaar voor u

Neen, er is geen gevaar verbonden aan dit onderzoek. De stralingsbelasting is even groot als de jaarlijkse stralingsachtergrond in de natuur (3-4 milliSievert) en heeft geen schadelijke gevolgen. De belasting is vergelijkbaar met of zelfs kleiner dan bij andere scanneronderzoeken zoals een CT-scan bij radiologie.

Niet gevaarliijk voor uw omgeving

De uitwendige stralingsbelasting (= de straling die u zelf uitstuurt) is beperkt in de tijd en vermindert steeds. De hoeveelheid is volstrekt ongevaarlijk voor alle mensen (en huisdieren) rondom u.

Bent u zwanger?

Zwangere vrouwen of baby’s vermijden best contact met radioactiviteit. Meld daarom onmiddellijk als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Een arts bekijkt het geplande onderzoek en beslist of dit al dan niet kan plaatsvinden en welke maatregelen u best neemt.

Wordt u behandeld met radionucliden?

In dit geval wordt veel hogere radioactiviteit gebruikt. U krijgt daarom duidelijke richtlijnen van de arts.

Wist u dat?

Nucleair materiaal

  • wordt geproduceerd in een kernreactor of industriële versneller en dan aan ons wordt aangeleverd.
  • deze dienst ook zelf radioactief materiaal aanmaakt in een deeltjesversneller of een generator.

Cyclotron