JCI-kwaliteitslabel
JCI-kwaliteitslabel

Joint Commission International

JCI is een organisatie die internationale normen, de zogenaamde JCI standards, vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Als inspectie door JCI aantoont dat het kwaliteitssysteem van de zorginstelling beantwoordt aan de hoge eisen van de JCI standards, verleent JCI een ziekenhuisaccreditering.

Een accreditering legt ook verbeterpunten van een organisatie bloot en gaat na of er in de organisatie een cultuur heerst om deze punten aan te pakken en te streven naar een optimalisering van de zorg en kwaliteit. Dit gebeurt aan de hand van de 300 JCI standards die geëxpliciteerd worden in 1.300 objectieve en meetbare criteria.

JCI is wereldwijd actief en is een afdeling van de Joint Commission USA die al 50 jaar bestaat en die ongeveer 90 procent van de Amerikaanse ziekenhuizen accrediteert.

Na een eerste accreditatie in 2010 en een tweede accreditatie in 2013 behaalde UZ Leuven in 2016 opnieuw een accreditatie. 

Met de heraccreditatie bevestigt JCI dat UZ Leuven zich focust op topkwaliteit en op continue verbetering van de patiëntveiligheid.

Hoe werkt de JCI-accreditering?

JCI inspecteert het ziekenhuis vanuit de dagelijkse werking. De belangrijkste benadering is het volgen van het traject van de individuele patiënt tijdens alle aspecten van de behandeling en zorg, van preopname tot postontslag. Medewerkers, patiënten en bezoekers worden betrokken bij de evaluatie.

Analoge benaderingen worden aangewend voor de evaluatie van preventie en beheersing van infecties, medicatiebeleid, personeelsbeleid, veiligheid van gebouwen en infrastructuur, brandveiligheid, klinisch onderzoek, opleiding van artsen en beleid van het ziekenhuis. Ook daar is het belangrijk dat de JCI standards worden opgevolgd.

Met deze werkwijze, namelijk vertrekkend vanuit een patiëntenfocus, onderscheidt JCI zich van andere erkenningen en certificaten die vaak vanuit een sterk beleidsorganisatorisch oogpunt vertrekken. De aanpak van JCI richt zich op de ziekenhuiswerking in al zijn aspecten, ziekenhuisbreed. Een groep van door JCI opgeleide en aangestelde auditeurs voert de audits uit.

Aanloop naar de accreditering

UZ Leuven focust zich al jaren op kwaliteit en patiëntveiligheid. Dit gebeurt dankzij de kennis, motivatie en opvallende groepsgeest van de UZ Leuven-medewerkers. In deze kwaliteitscultuur, om telkens opnieuw patiëntenzorg en daaruit voortvloeiende resultaten op een hoger niveau te tillen, is het accrediteringsproces al in 2008 opgestart.

Telkens opnieuw worden procedures geoptimaliseerd en nieuwe geïmplementeerd om voor patiënten, bezoekers en medewerkers een veilig en kwalitatief ziekenhuis blijvend te kunnen waarborgen.

Ook JCI past om de drie jaar zijn standaarden aan om kwaliteit en patiëntveiligheid steeds op een hoger niveau te tillen en zo de evoluties in de ziekenhuiswereld te volgen.

Feedback

Hebt u een bezorgheid over de patiëntveiligheid en kwaliteit in UZ Leuven dan kunt u die doorgeven aan de dienst kwaliteit via kwaliteitsbeleid@uzleuven.be of aan de organisatie JCI via e-mail naar jciaccreditation@jcrinc.com.