Werk en andere activiteiten bij immuuntherapie

Meestal kunnen mensen die behandeld worden met immunotherapie hun dagelijkse activiteiten, zoals huishouden, hobby’s en sport gewoon verderzetten.

Het verderzetten van uw professionele activiteiten hangt af van hoe u zichzelf voelt, de aard van uw werk, de afspraken met uw werkgever enzovoort. Bespreek met uw behandelende arts of u aan het werk kan blijven. Indien u aangepast werk wil (bijvoorbeeld deeltijds werken, andere taakinhoud) kunt u dit beter met een sociaal werker van het ziekenhuis of het ziekenfonds bespreken. Het organiseren van aangepast werk verloopt het best volgens een vastgelegde procedure en in overleg met verschillende betrokkenen (arbeidsgeneesheer, adviserend geneesheer ziekenfonds, werkgever ...).

Ik werk bij de stad. Met mijn werkgever heb ik kunnen regelen dat ik minder zwaar werk moet doen.
Laatste aanpassing: 16 maart 2023