Omdat eicellen erg gevoelige cellen zijn, kunnen chemotherapie en bestraling een directe impact hebben op de vrouwelijke vruchtbaarheid. Dit effect kan bestaan uit het verminderen van de uitrijping van eicellen en/of de aantasting van de voorraad eicellen. Eicellen kunnen immers niet opnieuw aangemaakt worden door het lichaam.

Tijdelijk of omkeerbaar effect

Dit effect kan tijdelijk en omkeerbaar zijn, zoals het uitblijven van menstruaties tijdens de chemotherapie en kort nadien. Dit gebeurt bij de meeste chemotherapiebehandelingen. De cyclus kan spontaan opnieuw starten maanden of jaren na de chemotherapie. 

Blijvende onvruchtbaarheid

Het is ook mogelijk dat er een blijvend negatief effect is, met ofwel het definitief uitblijven van de menstruatie (vroegtijdige menopauze) of een verminderde functie en reserve van de eierstokken zonder het uitblijven van de menstruatie. 

Of het effect tijdelijk of definitief is, is afhankelijk van meerdere factoren zoals het type chemotherapie, de dosis chemotherapie en de leeftijd van de vrouw.

Zwanger worden na uw kankerbehandeling

Lees wat de mogelijkheden zijn om nog zwanger te worden na uw kankerbehandeling