Overlijden Josiane Gunst

23 augustus 2021
Met droefheid nemen we afscheid van vrijwilligster Josiane Gunst. Zij overleed op 19 augustus 2021. Josiane was van 2008 tot 2012 vrijwilligster op de afdeling nierdialyse. Daarna koos ze voor een engagement in HistarUZ. Van november 2020 tot januari 2021 was ze ook enkele maanden actief aan de heen-en-weer desk.

We zijn dankbaar voor haar engagement in UZ Leuven. Ons diep medeleven gaat uit naar haar familie en alle mensen die haar kenden.

De uitvaartdienst vindt komende zaterdag 28 augustus plaats in Zarren, West-Vlaanderen.

Laatste aanpassing: 23 augustus 2021