De visie op zorg is sterk aan het evolueren. Meer en meer wordt afgestapt van aanbodgedreven zorg en evolueren we naar een meer vraaggedreven zorg.

Inspraak van patiënt

In vraaggedreven zorg staat de patiënt en zijn problematiek centraal. Het komt er daarbij op aan om patiënten structureel te laten meepraten over de kwaliteit van zorg.

Dat wil UZ Leuven realiseren met een kwaliteitsforum en een tevredenheidsenquête.