Alle vrouwen die kampen met obesitas krijgen het advies om gewicht te verliezen omwille van gezondheids- en persoonlijke redenen zoals het verhogen van hun levenskwaliteit. Zeker als een vrouw een zwangerschapwens heeft, is dit aangewezen om zoveel mogelijk zwangerschapscomplicaties te vermijden.  Gewichtsreductie voor de zwangerschap gebeurt in de eerste plaats door een verandering in de levensstijl, met name door een verminderde calorie-inname en verhoogde fysieke activiteit. Dit kan voor een patiënte met obesitas eventueel ondersteund worden door medicatie. Nadat al deze opties gefaald hebben, is obesitaschirurgie, of in medische termen ‘bariatrische heelkunde’ genoemd,  de laatste stap. Het doel van obesitaschirurgie is het ingrijpend en langdurig verlagen van het lichaamsgewicht.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie types chirurgie:

Elke operatie houdt een zeker risico in.  Hoe hoger het gewicht, hoe groter het risico.  Bespreek dit mogelijks risico met uw chirurg en vraag hem/haar ook naar de mogelijke nevenwerkingen van de voorgestelde ingreep op korte en lange termijn. Dit zijn behoorlijk zware ingrepen met heel wat consequenties.  De beslissing hiertoe mag dan ook niet ondoordacht genomen worden.  Bespreek dit uitgebreid met de behandelende artsen en eventueel lotgenoten.  Geen enkele techniek kan beschouwd worden als het ultieme wondermiddel.  Het is uiterst belangrijk dat u ook na de ingreep een gezond, gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon nastreeft (de principes van de actieve voedingsdriehoek blijven gelden).