Vallen? Beter niet

Volgens cijfers valt vanaf 65 jaar gemiddeld 1 op de 3 personen. Vanaf 80 zelfs 1 op 2. Maar vallen staat niet alleen in relatie tot leeftijd. Elk valincident is er een te veel. Dus doen we er alles aan om, samen met u, te voorkomen dat u valt. 

Bent u minder mobiel, slechtziend of hebt u andere problemen waardoor u gemakkelijker zou vallen? Laat u dan begeleiden. Kom niet alleen naar het ziekenhuis, of vraag hulp aan onze onthaalmedewerkers. 

Zowel tijdens een raadpleging als bij een opname in het ziekenhuis zijn er aandachtspunten om vallen te vermijden. 

Lees hoe we samen het risico op vallen kunnen verminderen.

Neemt u geneesmiddelen? Vul de lijst in en breng deze mee

Geneesmiddelen die u neemt, kunnen gevaarlijke reacties veroorzaken in combinatie met behandelingen die uw arts voorstelt. Het is daarom belangrijk dat uw arts op de hoogte is van de geneesmiddelen die u al neemt. 

Breng daarom de arts altijd op de hoogte van alle medicatie die u gebruikt. 

Lees meer over thuismedicatie en vul de handige lijst in.

Wie bent u? Wat is uw geboortedatum?

Nee, we hebben geen last van geheugenverlies. Onze zorgverleners zullen u systematisch naar uw naam en geboortedatum vragen. 

Zo controleren we bij elke belangrijke stap, dat u de zorg krijgt die voor u bedoeld is. 

Voor bepaalde onderzoeken en bij opnames krijgt u ook een armbandje. Dat helpt om u ook correct te identificeren als u niet bij bewustzijn bent. 

Lees meer over het belang van correcte identificatie.

Hygiëne: samen bacteriën en infecties bestrijden

Een goede handhygiëne is belangrijk om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan en infecties te voorkomen.

Daarom zal uw zorgverlener altijd zijn handen wassen of ontsmetten voor en na hij u verzorgt. Maar ook u en uw bezoekers worden betrokken bij een goede handhygiëne: maak gebruik van de handalcohol in het ziekenhuis om uw handen te ontsmetten. Zo voorkomen we samen de verspreiding van bacteriën. 

Lees meer over (hand)hygiëne in het ziekenhuis.

Pijn

Pijn is een complex gegeven en wordt door iedere patiënt anders ervaren. UZ Leuven wil uw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken en zet zich in om pijn zoveel mogelijk te vermijden of te bestrijden.

Hebt u pijn? Zeg het ons.

Dwangmaatregelen

UZ Leuven kiest ervoor om zo weinig mogelijk gebruik te maken van bewegingsbeperkende maatregelen. In uitzonderlijke situaties kan hier, na overleg, toch voor worden gekozen om het welzijn van de patiënt te garanderen. 

Lees meer over dwangmaatregelen

Vragen of problemen? Zeg het ons

Recht op informatie

Als patiënt hebt u recht op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand en een eventuele ingreep, onderzoek of behandeling die daaruit voortvloeit. Is er iets niet duidelijk? Vraag meer informatie.

Bereid uw gesprek met de zorgverlener voor

Door spanning of emotie kan het zijn dat u niet alles gehoord of begrepen hebt tijdens de consultatie. Een goede voorbereiding helpt om de juiste informatie te krijgen.

Lees enkele tips die u hierbij kunnen helpen.

Feedback

Zorgverlening, uw verblijf of bezoek

Hebt u nog feedback over de zorgverlening, uw verblijf of bezoek aan het ziekenhuis? Laat het ons weten via ombudsdienst@uzleuven.be.

Kwaliteit van dienstverlening

Hebt u nog suggesties om onze dienstverlening te blijven verbeteren, laat het ons dan weten via kwaliteit@uzleuven.be

Uw feedback helpt ons om continu onze dienstverlening te blijven verbeteren.

UZ Leuven is een ziekenhuis dat door Joint Commission International geaccrediteerd werd via een streng internationaal kwaliteitslabel. U kunt desgewenst ook een bezorgdheid over patiëntveiligheid en kwaliteit doorgeven aan deze organisatie op het e-mailadres jciaccreditation@jcrinc.com

Werken met mensen in opleiding

UZ Leuven is een universitair ziekenhuis. Dat betekent dat het ziekenhuis actief bijdraagt aan het opleiden van nieuwe zorgverleners.

Daarom kunt u ook onderzocht, behandeld of verzorgd worden door artsen, verpleegkundigen en paramedici in opleiding. Dat gebeurt altijd onder toezicht van een lid van de vaste medische, verpleegkundige of paramedische staf die verantwoordelijk is voor uw zorg.