Medisch diensthoofd – Hart- en Vaatziekten

 • Referentie 2407
 • Solliciteren voor: 20-03-2024
 • Contract onbepaalde duur

Verleg grenzen als medisch diensthoofd

Topreferent zijn in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek, dat zijn de drie hoofdopdrachten van UZ Leuven. In België en Europa spelen we een toonaangevende rol die we willen behouden en verder uitbouwen. Daartoe bundelen meer dan 10 000 gedreven medewerkers elke dag hun expertise. UZ Leuven heeft een solide reputatie als Europees referentiecentrum voor complexe hoogwaardige patiëntenzorg en grensverleggend translationeel klinisch wetenschappelijk onderzoek. De dienst Hart- en Vaatziekten integreert op unieke wijze cardiologie, vasculaire geneeskunde en trombose en hemostase.

De dienst heeft een leidende rol in cardiovasculaire patiëntenzorg, klinisch onderzoek en universitair onderwijs op graduaat- en postgraduaat niveau. Met een staf van 28 fulltime specialisten in cardiologie en inwendige geneeskunde, 32 geaffilieerde cardiologen en meer dan 25 junior residenten en fellows in opleiding, zijn we verantwoordelijk voor alle tertiaire cardiovasculaire zorgprogramma’s. Deze omvatten alle geavanceerde percutane therapeutische interventies voor patiënten met ischemisch hartlijden, ritmestoornissen, structureel hartlijden en congenitaal hartlijden. Via het coördinatiecentrum Hemofilie is er een nationale en internationale visibiliteit en expertfunctie inzake stollingspathologie. In nauwe samenwerking met de dienst cardiale heelkunde zijn we in UZ Leuven een referentiecentrum voor patiënten verwezen voor harttransplantatie, LVAD destination therapie, klepchirurgie en endocarditis en percutane klepimplantaties/-interventies.

Naast een hospitalisatiecapaciteit van 85 cardiologische bedden, waaronder een autonoom aangestuurde geïntegreerde cardiale intensieve zorgenafdeling met annex step down unit met respectievelijk 13 en 15 bedden, beschikt de dienst over een ruime daghospitalisatie capaciteit met 16 bedden. De vereiste infrastructuur voor onze klinische activiteit omvat een katheterisatie-afdeling (8 ingerichte zalen), een echocardiografielaboratorium met 15 high-end toestellen en een uitgebreid cardiaal en vasculair functielaboratorium.

Er is een nauwe samenwerking tussen de klinische zorgprogramma’s en de translationele en fundamentele onderzoeksprogramma’s van het departement Cardiovasculaire Wetenschappen en Cardiovasculaire Epidemiologie van de KU Leuven. De ondersteuning van eigen klinische studiesecretariaten voor de stafleden Hart- en Vaatziekten faciliteert een breed gamma van innovatieve fase 2 tot fase 3 en 4 klinische studies.

Hoe verleg je grenzen?

 • Als medisch diensthoofd, vorm je een brug tussen de directie en de medische dienst. Je bepaalt, in overleg met de directie, het strategisch beleid van de dienst en vertaalt dit beleid in concrete, te realiseren doelstellingen.
 • Naast een klinische opdracht zijn er, binnen een universitaire opdracht, ook belangrijke opdrachten inzake opleiding en wetenschappelijk onderzoek en je neemt hierin een actieve, inspirerende en stimulerende rol op, in overleg met de decaan en de hoofdarts. Je bewaakt daarbij het evenwicht tussen de klinische en wetenschappelijke opdracht van de dienst.
 • Je staat garant voor continue optimalisering en innovatie binnen je vakgebied.
 • Je draagt de visie en waarden van UZ Leuven als internationaal medisch expertcentrum uit.
 • Je hebt bovendien aandacht voor de plaats van je dienst en UZ Leuven binnen het locoregionale en supraregionale netwerk
 • Je bezit de nodige managementcapaciteiten, vlotte communicatievaardigheden en je weet je medewerkers te inspireren en constructief  aan / bij te sturen om kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken.
 • Tevens dien je oog te hebben voor de praktische organisatie en bedrijfseconomische doelmatigheid van de dienst en te streven naar een optimale dienstoverschrijdende multidisciplinaire samenwerking tussen medici, paramedici, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen. Dit doe je in overleg met de directie van UZ Leuven.

Wat heb je daarvoor nodig?

 • Je behaalde een in België/Europese Unie erkend diploma als arts en specialist in de Cardiologie en bezit een PhD op proefschrift.
 • Je beschikt over relevante klinische expertise; ervaring in wetenschappelijk onderzoek en management is een pluspunt.

Wat krijg je terug?

 • Een boeiende complexe hoogtechnologische ziekenhuisorganisatie met continue uitdagingen op inhoudelijk vlak.
 • Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen.

Klaar om grenzen te verleggen?

Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae vóór 20/03/2024 met vermelding referentienummer 2407 naar UZ Leuven, Algemene Directie, t.a.v. de hoofdarts, Prof. Dr. Gert Van Assche, Herestraat 49, 3000 Leuven, België of via e-mail naar gert.vanassche@uzleuven.be

Laatste aanpassing: 6 februari 2024