Medisch staflid Gynaecologie - verloskunde – Dienst Gynaecologische oncologie / senologie

  • Referentie: 2311
  • Solliciteren voor 01-10-2023
  • Tewerkstellingspercentage: 100%
  • Campus: UZ Gasthuisberg, Leuven
  • Periode: onbepaalde duur

Situering

UZ Leuven profileert zich als Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelingsgeneeskunde en klinisch onderzoek. Continue investeringen op menselijk, wetenschappelijk en technologisch vlak zorgen voor de handhaving en verdere versterking van deze internationale expertpositie in diverse geneeskundige disciplines. Samen kunnen we grenzen verleggen.

In symbiose met de universitaire opdracht is de patiëntenzorg permanent voorwerp voor kritische reflectie en toetsing en draagt UZ Leuven in dialoog met de groep Biomedische Wetenschappen bij tot verdere ontwikkeling in de opleiding van medici en paramedici.

Binnen een complexe organisatiestructuur met meer dan 10.000 gedreven medewerkers staan kwalitatieve patiëntenzorg op maat, multidisciplinaire samenwerking, professionalisme, innovatie en continue opleiding centraal.

Wij zijn zo snel mogelijk op zoek naar een medisch staflid binnen de dienst Gynaecologie-Verloskunde met een bijzondere interesse in senologie.

De dienst Gynaecologie-Verloskunde is een tertiair centrum voor Gynaecologie-Verloskunde en staat in voor de volledige opleiding van meer dan 20 assistenten in de Gynaecologie-Verloskunde. Verder heeft de dienst een officiële erkenning in Europa voor de opleiding Gynaecologie-Verloskunde (EBCOG) en voor de subspecialisatie gynaecologische oncologie en senologie (ESGO). Binnen de afdeling gynaecologische oncologie/senologie worden fellows voor zowel pelviene oncologie als senologie opgeleid. De behandeling van borstpathologie vindt plaats in het kader van het multidiscplinair borstcentrum, waarbij er een nauwe samenwerking is met de algemeen medisch oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, pathologen en radiologen met bijzondere interesse in borstpathologie. Per jaar worden ongeveer 600 patiënten met een nieuwe diagnose van borstkanker behandeld. De afdeling gynaecologische oncologie/senologie is binnen het multidisciplinair borstcentrum mee verantwoordelijk voor chirurgische en medicamenteuze behandeling van deze patiënten. De afdeling is wetenschappelijk zeer actief met meer dan 40 lopende klinische studies (fase 1 tot 3). Per jaar worden meer dan 75 peer-review artikels gepubliceerd. Momenteel zijn er ook 6 doctoraten lopende waarvan de stafleden van de afdeling gynaecologische oncologie/senologie (co-)promotor zijn.

Wat je functie inhoudt

De huidig aangeboden functie steunt op drie pijlers :

  • Klinische zorg : U wordt ingeschakeld binnen het multidisciplinair borstcentrum vanuit de afdeling gynaecologische oncologie/senologie en U krijgt een veelzijdig programma voor wat betreft het volledige behandeltraject voor patiënten met een kwaadaardige borstaandoening i.e. chirurgie – hormonale therapie – chemotherapie – familiale en erfelijke belasting voor borstkanker …. U krijgt de mogelijkheid binnen een multidisciplinaire team te werken.
  • Klinisch wetenschappelijk onderzoek : U hebt een bijzondere interesse in wetenschappelijk onderzoek en U wil graag een actieve bijdrage leveren bij het opzetten van nieuwe klinische studies die de behandeling van onze patiënten met borstaandoeningen ten goede komen. U heeft de mogelijkheid om een onderzoekslijn op te zetten en heeft toegang tot wet labs incl. proefdiercentrum, … U bent bereid om Uw bevindingen met collega’s te delen via voordrachten en publicaties in belangrijke, peer-review medische tijdschriften.
  • Opleiding en onderwijs : U bent bereid opleiding te geven aan studenten geneeskunde en assistenten in de Gynaecologie-Verloskunde, fellows en desgevallend ook doctoraatstudenten te begeleiden.

Wat wij vragen

U weet binnen de klinische zorg kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken. In een positieve geest van interdisciplinaire samenwerking bouwt U constructieve relaties uit en toont U sterke communicatieve vaardigheden op vlak van overleg, informatie-doorstroming en conflicthantering. Op vlak van people management bent U in staat om (in de toekomst) medewerkers aan te sturen, te inspireren en continu te ontwikkelen, of bent u bereid deze competenties te ontwikkelen.

Functieprofiel:

U behaalde een erkend diploma in België of in de Europese Unie als arts specialist in de Gynaecologie-Verloskunde. U heeft uitgebreide ervaring in het behandelen van borstkankerpatiënten. Verder heeft u reeds interesse getoond in onderzoek binnen dit gebied. Het niveau van benoeming en aard van het contract (supervisor/adjunct-kliniekhoofd/kliniekhoofd) zullen geëvalueerd worden op basis van klinische expertise, anciënniteit, en curriculum vitae. Vroegere publicaties, thesis, bijkomende opleiding of ervaring in de gynaecologische oncologie/senologie, bewijs van leidinggevende capaciteiten, les- en leeropdrachten gelden hierbij als bijkomend evaluatie-instrument. Academische benoeming is mogelijk indien u een doctoraatsthesis heeft afgelegd. De benoeming kan in functie van de vroegere ervaring van bij aanvang een vaste benoeming zijn.

Wat wij bieden

Een uitdagende functie in een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met verantwoordelijkheid en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.

Interesse?

Als de wondere wereld van de senologie U weet te triggeren, als U geïnspireerd wordt door het zorgen voor patiënten met een kwaadaardige borstaandoening en U je achievements met anderen wil delen via lesopdrachten, het opzetten van klinische studies of het schrijven van publicaties bent U misschien wel de collega waarnaar wij op zoek zijn.

Stuur uw sollicitatiebrief met CV en vermelding van het vacaturenummer 2311 voor 01/10/2023 naar UZ Leuven t.a.v. Prof. Dr. G. Van Assche, Hoofdarts via mail gert.vanassche@uzleuven.be en t.a.v. Prof. Dr. D. Timmerman, Diensthoofd Gynaecologie-Verloskunde via mail dirk.timmerman@uzleuven.be en t.a.v. Prof. Dr. Toon Van Gorp, Afdelingshoofd Gynaecologische Oncologie/Senologie via mail toon.vangorp@uzleuven.be.

Voor meer informatie over deze functie kan U terecht bij Prof. Dr. T. Van Gorp, Afdelingshoofd Gynaecologische Oncologie/Senologie via het nummer van het secretariaat 016/345130.

Laatste aanpassing: 21 augustus 2023