Clinical Fellow foetomaternale geneeskunde – Verloskunde-Gynaecologie

• Referentie: 2308
• Solliciteren voor 01-04-2023
• Tewerkstellingspercentage: 100%
• Campus: UZ Gasthuisberg, Leuven

Situering

UZ Leuven profileert zich als Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelingsgeneeskunde en klinisch onderzoek.
Continue investeringen op menselijk, wetenschappelijk en technologisch vlak zorgen voor de handhaving en verdere versterking van deze internationale expertpositie in diverse geneeskundige disciplines.
In symbiose met de universitaire opdracht is de patiëntenzorg permanent voorwerp voor kritische reflectie en toetsing. UZ Leuven draagt in dialoog met de groep Biomedische Wetenschappen bij tot de verdere ontwikkeling in de opleiding van de medici en paramedici.
Binnen een complexe organisatiestructuur met bijna 10 000 gedreven medewerkers staan kwalitatieve patiëntenzorg op maat, multidisciplinaire samenwerking, professionalisme, innovatie en continue opleiding centraal.
De dienst Verloskunde-Gynaecologie is een tertiair centrum voor foeto-maternale geneeskunde erkend in België voor Maternal Intensive Care. De dienst voert meer dan 2 300 bevallingen uit per jaar en heeft een sterk ontwikkeld programma in prenatale diagnose en foetale therapie.
Vanaf 1/8/2023 hebben wij een opportuniteit voor een clinical fellow foeto-maternale geneeskunde. Dit betreft een voltijdse tewerkstelling.


Wat je functie inhoudt

De functie steunt op drie pijlers:

  • Klinische zorg: U wordt actief betrokken in de maternale (laag- en hoog risico) verloskundige zorg, en in de prenatale echografie. U zal zelfstandigheid functioneren in de laagrisico verloskunde, en wordt onder supervisie van de vaste stafleden ingeschakeld in de zorg voor hoogrisico zwangerschappen.
  • Klinisch wetenschappelijk onderzoek: U heeft interesse in wetenschappelijk onderzoek en wil hiertoe een actieve bijdrage leveren.
  • Opleiding en onderwijs: U bent bereid opleiding te geven aan vroedvrouwen en assistenten in de gynaecologie-verloskunde.

De fellow foeto-maternale geneeskunde kan binnen de klinische zorg kwaliteitsgericht, evidence-based en vernieuwend werken. In een positieve geest van interdisciplinaire samenwerking bouwt hij/zij constructieve relaties uit en toont hij/zij sterke communicatieve vaardigheden op vlak van overleg, informatie-doorstroming en conflicthantering.

Wat wij vragen

  • U behaalde een erkend diploma in België/Europese Unie als arts en specialist in de Verloskunde – Gynaecologie (of u behaalt dit tijdens het academiejaar 2022-2023).

Wat wij bieden

  • Een uitdagende functie in een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met verantwoordelijkheid en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.
  • U wordt benoemd op het niveau van een senior assistent.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 01-04-2023 naar UZ Leuven, t.a.v. de hoofdarts, prof. dr. G. Van Assche, Herestraat 49, 3000 Leuven of via e-mail naar gert.vanassche@uzleuven.be, naar prof. dr. D. Timmerman, medisch diensthoofd gynaecologie-verloskunde via dirk.timmerman@uzleuven.be en naar prof. dr. K. Van Calsteren, afdelingshoofd foeto-maternale geneeskunde via kristel.vancalsteren@uzleuven.be.
Voor meer informatie kan u ook terecht bij prof. dr. Dirk Timmerman via tel. 016 / 34 46 34 en bij prof. dr. Kristel Van Calsteren via tel. 016 / 34 08 26.

Laatste aanpassing: 21 maart 2023