Clinical Fellow Rhinologie – Dienst Otorhinolaryngologie, Hoofd- & Halsheelkunde

  • Referentie: 2305
  • Solliciteren mogelijk voor 1/4/2023
  • Tewerkstellingspercentage: 100%
  • Campus: UZ Gasthuisberg, Leuven
  • Periode: 2 jaar

Situering

UZ Leuven profileert zich als Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelingsgeneeskunde en klinisch onderzoek.

Continue investeringen op menselijk, wetenschappelijk en technologisch vlak zorgen voor de handhaving en verdere versterking van deze internationale expertpositie in diverse geneeskundige disciplines.

In symbiose met de universitaire opdracht is de patiëntenzorg permanent voorwerp voor kritische reflectie en toetsing. UZ Leuven draagt in dialoog met de groep Biomedische Wetenschappen bij tot de verdere ontwikkeling in de opleiding van de medici en paramedici.

Binnen een complexe organisatiestructuur met bijna 10 000 gedreven medewerkers staan kwalitatieve patiëntenzorg op maat, multidisciplinaire samenwerking, professionalisme, innovatie en continue opleiding centraal.

De dienst ORL is een tertiair centrum voor de diverse subdisciplines zoals Rhinologie, Otologie, Hoofd- en Halsoncologie, en met een sterk wetenschappelijk profiel. De dienst Rhinologie heeft een specifieke Luchtwegallergie raadpleging en een Reuk- & Smaakkliniek.

Vanaf 1/08/2024 hebben wij een opportuniteit voor een fellow Rhinologie. Dit betreft een voltijdse tewerkstelling gedurende 2 jaar.

Wat je functie inhoudt

De functie steunt op drie pijlers :

Klinische zorg: U wordt ingeschakeld in het fellowship-programma Rhinologie van 2 jaar. U wordt actief betrokken op de Rhinologie raadpleging (2d/week), bij de rhinologische ingrepen (2d/week) en u werkt mee in een systeem met oproepbare wachten.

Klinisch wetenschappelijk onderzoek: U heeft interesse in wetenschappelijk onderzoek en wil hiertoe een actieve bijdrage leveren (1d/week). Bij voorkeur heeft u al enige ervaring (publicaties, actieve betrokkenheid bij klinische studies). Zo gewenst kan de mogelijkheid tot het initiëren van een doctoraat bekeken worden.

Opleiding en onderwijs: U bent bereid opleiding te geven aan ORL-assistenten.

In een positieve geest van interdisciplinaire samenwerking bouwt hij/zij constructieve relaties uit en toont hij/zij sterke communicatieve vaardigheden op vlak van overleg, informatie-doorstroming en conflicthantering.

Wat wij vragen

U behaalde een erkend diploma in België/Europese Unie als arts en specialist in de Otorhinolaryngologie (of u behaalt dit tijdens het academiejaar 2023-2024), en u beheerst de Nederlandse taal.

Wat wij bieden

Een uitdagende functie in een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met verantwoordelijkheid en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.

U wordt benoemd op het niveau van een senior assistent.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 01-04-2023 met vermelding referentienummer 2305 naar UZ Leuven, t.a.v. de hoofdarts, prof. dr. G. Van Assche, Herestraat 49, 3000 Leuven of via e-mail naar gert.vanassche@uzleuven.be en naar prof. dr. Mark Jorissen, medisch diensthoofd via mark.jorissen@uzleuven.be.

Voor meer informatie kan u ook terecht bij prof. dr. Van Gerven via tel. 016 / 33 63 90 en bij prof. dr. Peter Hellings via tel. 016 / 33 63 86.

Laatste aanpassing: 27 februari 2023