Medisch staflid Trombose en Hemostase, Vasculaire Geneeskunde – Dienst Hart- en Vaatziekten, Afdeling Bloedings- en Vaatziekten

 • Referentie 2088
 • Solliciteren tot : 1 maart 2023

Situering

UZ Leuven heeft een solide reputatie als Europees referentiecentrum voor complexe hoogwaardige patiëntenzorg en grensverleggend translationeel klinisch wetenschappelijk onderzoek. De dienst Hart- en Vaatziekten integreert op unieke wijze cardiologie, vasculaire geneeskunde, en trombose en hemostase.

Het departement heeft een leidende rol in cardiovasculaire patiëntenzorg, klinisch onderzoek en universitair onderwijs op graduaat- en postgraduaat niveau. Met een staf van 27 fulltime specialisten in cardiologie of, inwendige geneeskunde of hematologie, 31 geaffilieerde cardiologen en meer dan 25 junior residenten en fellows in opleiding, zijn we verantwoordelijk voor alle belangrijke cardiovasculaire zorgprogramma’s, vasculaire geneeskunde, trombose en hemostase, inclusief het nationaal coördinatiecentrum voor hemofilie. Dankzij dit nationale coördinatiecentrum is er een nationale en internationale visibiliteit en expertfunctie inzake stollingspathologie.

Er is een directe integratie met een gespecialiseerd stollingslabo en een nauwe samenwerking tussen de klinische zorgprogramma’s en de translationele en fundamentele onderzoeksprogramma’s van het Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie en Cardiovasculaire Epidemiologie van het departement Cardiovasculaire Wetenschappen. Dankzij de ondersteuning van een eigen klinisch studiesecretariaat zijn de stafleden betrokken bij een hele reeks klinische studies gaande van innovatieve fase 2 studies (inclusief gentherapie) tot fase 3 en 4 studies.

Wat je functie inhoudt

 • U ondersteunt de zorgprogramma’s van de afdeling bloedings- en vaatziekten, die zowel trombose als hemostase en vasculaire geneeskunde omvatten.
 • In het zorgprogramma bloedingsziekten legt U zich toe op de specifieke zorgtrajecten voor patiënten met aangeboren en verworven hemofilie en aanverwante bloedingsziekten via de consultatie en de zorg voor gehospitaliseerde patiënten. U neemt een actieve rol in het medische management van het nationaal coördinatiecentrum hemofilie.
 • U participeert in de kliniek en het onderzoek van het zorgprogramma veneuze trombo-embolie en trombofilie.
 • Tevens kan U actief participeren in de consultaties vasculaire geneeskunde, secundaire cardiovasculaire preventie en hypertensie en in het multidisciplinair overleg met vasculaire chirurgen en interventieradiologen voor patiënten met perifeer vaatlijden.
 • U ondersteunt UZ Leuven als referentiecentrum inzake trombose en bloedingsziekten via interne en externe adviesfunctie en bouwt dit verder uit.
 • U verzorgt een consult- en wachtfunctie naar de andere disciplines van het universitair ziekenhuis voor patiënten met specifieke bloedings- en stollingsproblemen.
 • U draagt samen met betrokken stafleden bij tot wetenschappelijke uitbouw van zorgprogramma’s binnen bloedings- en vaatziekten via participatie in innovatieve fase 2/3 klinische studies en via master-na-master (ManaMa) opleiding assistenten en begeleiding van PhD studenten.
 • U stimuleert met betrokken stafleden en KU Leuven onderzoekers de verdere samenwerking tussen kliniek en basisonderzoek in trombose en hemostase.

Wat wij vragen

 • U bent arts erkend specialist interne geneeskunde, hematologie of cardiologie.
 • Specifieke interesse in trombose en hemostase, vasculaire geneeskunde, bijkomende opleiding of ervaring in bloedingsziekten zijn een meerwaarde.
 • U hebt een PhD behaald of bent bereid om een PhD titel te behalen.
 • Buitenlandse ervaring of interesse tot aanvullende opleiding in het buitenland is een meerwaarde.
 • U beschikt over een vlotte kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
 • U draagt bij tot hoogwaardige tertiaire patiëntenzorg binnen de zorgprogramma’s van bloedings- en vaatziekten en deelt deze kennis met de partnerziekenhuizen in het regionaal en supra-regionaal netwerk.
 • U hebt interesse om nieuwe diagnostische en therapeutische ontwikkelingen te implementeren in trombofilie, (aangeboren) stollingsstoornissen en bloedingsziekten ten behoeve van patiëntenzorg en klinisch wetenschappelijk onderzoek.
 • U beschikt over sterke skills op vlak van leiderschap, mentorschap en communicatie.

Wat wij bieden

 • participatie in het multidisciplinair zorgprogramma Bloedings- en Vaatziekten geïntegreerd binnen de dienst Hart- en Vaatziekten
 • een uitdagende ziekenhuisomgeving voor hoogwaardige, complexe tertiaire patiëntenzorg
 • een “health science campus” met uitgebreide mogelijkheden tot grensverleggend (translationeel) klinisch en dierexperimenteel onderzoek en de uitbouw van een academische carrière
 • nauwe samenwerking met en potentiële aanstelling in het universitair onderzoekscentrum voor moleculaire en vasculaire biologie (CMVB) van de KU Leuven
 • opportuniteit om verantwoordelijkheid op te nemen binnen nationaal coördinatiecentrum hemofilie (Haemophilia Comprehensive Care Centre) met nationale en internationale visibiliteit
 • een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae met vermelding ref.nr. tegen uiterlijk 1 maart 2023 per mail naar UZ Leuven, t.a.v. de hoofdarts prof. dr. Gert Van Assche, gert.vanassche@uzleuven.be en t.a.v. Prof. dr. Stefan Janssens, diensthoofd hart- en vaatziekten, via stefan.janssens@uzleuven.be.

Voor meer informatie over deze vacature kan u contact opnemen met prof. dr. S.Janssens via mail of via tel nr 016/34 42 46.

Laatste aanpassing: 25 oktober 2022