Medisch staflid cariologie-endodontologie - Tandheelkunde

Situering

Topreferent zijn in patiëntenzorg, universitaire opleiding en wetenschappelijk onderzoek, dat zijn de drie hoofdopdrachten van UZ Leuven en KU Leuven. In België en Europa spelen we een toonaangevende rol die we willen behouden en verder uitbouwen. Daartoe bundelen meer dan 10.000 gedreven medewerkers in UZ Leuven en meer dan 12.000 medewerkers in KU Leuven elke dag hun expertise. UZ Leuven behaalde als eerste Belgische ziekenhuis het internationale JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg en bekleedt de 45ste positie in de lijst van ‘s werelds beste ziekenhuizen volgens het Amerikaanse nieuwsmagazine Newsweek. Sinds 2016 leidt KU Leuven de Reuters’ lijst van meest innovatieve universiteiten in Europa. KU Leuven Tandheelkunde is momenteel 12de gerangschikt in de wereldwijde Shangai Academic Ranking, de 3de Europese tandheelkundige school, en houdt momenteel een 11de positie in de QS World University Rankings.

De UZ Leuven Dienst Tandheelkunde streeft ernaar om patiënten de best mogelijke medische zorg te verschaffen met behulp van een sterk multidisciplinair team van ervaren clinici met uitgebreide expertise.

Wat je functie inhoudt

 • Als medisch staflid CARIOLOGIE – ENDODONTOLOGIE werkt u klinisch als Algemeen Tandarts met een bijzondere focus op cariologie en endodontologie, onderwijst u gerelateerde vakken en voert u onderzoek uit binnen het wetenschappelijk domein van de cariologie. Verder draagt u bij tot het Master-na-Master/Postgraduaat programma in de Specialistische Mondzorg en de bijhorende klinische specialisatie training in de Endodontologie. Al deze taken worden beschouwd als de hoofdtaken in de bijdrage tot de UZ Leuven Dienst Tandheelkunde en het KU Leuven Departement Mondgezondheidswetenschappen.
 • De functie steunt op 3 pijlers:
  • KLINISCHE ZORG: u weet als medisch staflid kwaliteitsgericht en innovatief te werken en excellente patiëntenzorg te bieden in de algemene tandheelkunde met focus op cariologie en endodontologie.
  • KLINISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: u hebt een bewezen interesse voor wetenschappelijk onderzoek en wilt hiertoe een actieve bijdrage leveren in het domein van de cariologie. U publiceert in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften en begeleidt doctoraatsstudenten.
  • OPLEIDING EN ONDERWIJS: u bent bereid theoretische en praktische opleidingen te geven aan de Bachelor- en Masterstudenten opleiding Tandheelkunde, specifiek met betrekking tot cariologie, alsook voor de Master-na-Master studenten Specialistische Mondzorg, meer specifiek betreffende endodontologie. U organiseert ook cursussen voor tandartsen in het kader van Permanente Vorming over cariologie en endodontologie.
 • In een positieve geest van interdisciplinaire samenwerking en patiëntgerichtheid bouwt u constructieve relaties uit en toont u sterke communicatieve vaardigheden op het vlak van overleg, informatie-doorstroming en teamwerking.
 • U kunt terugvallen op uw organisatietalent en weet, ook onder stresserende omstandigheden, steeds de juiste prioriteiten te stellen en structuur te bewaken.
 • U bent in staat om collega’s en medewerkers te managen en te inspireren, of bent bereid om deze competenties verder te ontwikkelen.
 • U draagt de visie en waarden van UZ Leuven als internationaal medisch expertcentrum uit en de visie en waarden van KU Leuven als een leidende instelling voor opleiding en onderzoek.
 • U vertegenwoordigt de Dienst Tandheelkunde en de subdisciplines cariologie en endodontologie binnen UZ Leuven en KU Leuven, in professionele organisaties alsook in een aantal overheidsinstellingen.
 • U onderhoudt bestaande samenwerkingsverbanden en zet nieuwe op met nationale en internationale organisaties in het domein van de cariologie en de endodontologie.
 • U bent verantwoordelijk voor de organisatie van het Bachelor- en Masterprogramma betreffende cariologie en medeverantwoordelijk voor de organisatie van de specialistische opleiding Endodontologie.
 • Het staflid wordt de gelegenheid geboden patiënten privé te behandelen tijdens eigen consultatiemomenten.

Wat wij vragen

 • U bent in België erkend als Algemeen Tandarts of bent bereid om de erkenningsprocedure te doorlopen.
 • U heeft een erkenning als stagemeester in het kader van het stagejaar Algemeen Tandarts of bent bereid deze te behalen.
 • U heeft een bijkomende klinische opleiding genoten in de endodontologie; indien in overeenstemming met de vereisten van de European Society of Endodontology (ESE), wordt dit beschouwd als een pluspunt.
 • U behaalde een doctoraat na openbare verdediging van uw proefschrift.
 • U hebt ervaring met cariologie en onderzoek in dit domein.
 • U hebt een bewezen klinisch en wetenschappelijk trackrecord.
 • U heeft een grondige kennis van de hedendaagse behandelingsprotocollen in de tandheelkunde, geavanceerde diagnostiek en behandelingstechnieken in de cariologie en endodontologie.
 • U bent bereid om deel te nemen aan de supervisie van de medische tandheelkundige urgentiedienst.
 • Goede kennis van het Engels en het Nederlands is een vereiste en beheersing van de Franse taal een pluspunt. Van kandidaten die de Nederlandse taal nog niet kennen, wordt verwacht dat zij na 2 jaar voldoende de Nederlandse taal beheersen om ERK-niveau B2 te behalen om zo naar behoren in deze taal dienstverlening, onderwijs of andere diensten te kunnen verstrekken.
 • U bent communicatief in uw relatie met uw collega’s, studenten en personeel en bent een teamspeler.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende functie in een boeiende ziekenhuisorganisatie met diverse mogelijkheden tot verdere ontwikkeling op professioneel vlak.
 • Een vast personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen.
 • Na een proefperiode van 12 maanden en een daaropvolgende positieve beoordeling treedt u toe tot de ‘Vaste Tandheelkundige Staf’ (VTS) van de Dienst Tandheelkunde.
 • U krijgt de mogelijkheid om aangesteld te worden als KU Leuven ‘Klinisch Lector’ voor de onderwijsopdracht in cariologie.
 • Op langere termijn bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen tot deeltijdse aanstelling van 20% als Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP), indien rekeneenheden beschikbaar zijn en u tegemoetkomt aan de criteria voor een aanstelling als professor.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met uitgebreid curriculum vitae en vermelding van de vacaturetitel en -nummer 2081 vóór 15-01-2023 naar UZ Leuven, Algemene Directie, t.a.v. de Hoofdarts prof. dr. G. Van Assche, Herestraat 49, 3000 Leuven of via e-mail naar gert.vanassche@uzleuven.be en in kopie naar UZ Leuven, Dienst Tandheelkunde, t.a.v. prof. Dr. Guy Willems, Kapucijnenvoer 7 blok a - bus 7001, 3000 Leuven of via e-mail naar guy.willems@uzleuven.be.

Laatste aanpassing: 6 oktober 2022