Medisch staflid met expertise in cardiale beeldvorming voor het expansief zorgprogramma kleplijden - Dienst hart- en vaatziekten

Situering

UZ Leuven heeft een soliede reputatie als Europees referentiecentrum voor complexe hoogwaardige patiëntenzorg en grensverleggend translationeel klinisch wetenschappelijk onderzoek.

De dienst “Hart- en Vaatziekten” heeft een leidende rol in cardiologische zorg, klinisch onderzoek en universitair onderwijs op graduaat- en postgraduaat niveau. Met een staf van 27 full time cardiovasculaire specialisten, 31 geaffilieerde cardiologen en meer dan 25 junior residenten en fellows in opleiding, zijn we verantwoordelijk voor alle belangrijke cardiovasculaire zorgprogramma’s waaronder ischemisch hartlijden, geavanceerd hartfalen incl. harttransplantatie, kleplijden en endocarditis, structureel en congenitaal hartlijden bij volwassenen, hypertensie en vasculaire geneeskunde, bloedingsziekten, ritmestoornissen, cardiale revalidatie en sportgeneeskunde.

Naast een hospitalisatiecapaciteit van 84 cardiologische bedden, beschikt de dienst over een ruime catheterisatie afdeling met 8 ingerichte zalen, een echocardiografie laboratorium met 15 high-end toestellen, een cardiale intensieve zorgenafdeling met 13 erkende intensieve bedden en aanpalende step down unit met 15 bedden.

In nauwe samenwerking met de dienst cardiale heelkunde verzorgen we in UZ Leuven jaarlijks meer dan 750 patiënten verwezen voor al dan niet gecombineerde klepchirurgie, ongeveer 75 patiënten met endocarditis en voeren we meer dan 150 percutane klepimplantaties/-interventies uit.

Momenteel zoeken we een medisch staflid met expertise in cardiale beeldvorming voor het expansief zorgprogramma kleplijden. Dit betreft een voltijdse tewerkstelling.

Wat je functie inhoudt

 • Ondersteunen van het zorgprogramma kleplijden en uitbouwen van specifieke zorgtrajecten voor selectie en opvolging van patiënten met kleplijden in samenwerking met betrokken stafleden in UZ Leuven.
 • Organiseren van en participeren in peri-procedurele beeldvorming voor transcatheter klepinterventies.
 • Actief participeren in intramurale polikliniek kleplijden en in het multidisciplinair “heart team” overleg voor patiënten met kleplijden.
 • Bijdragen tot het tertiaire zorgprogramma endocarditis en liaison functie verzorgen naar de dienst cardiale heelkunde voor patiënten met endocarditis.
 • Verder uitbouwen en consolideren van database kleplijden en endocarditis in samenwerking met betrokken stafleden in UZ Leuven.
 • Bijdragen tot de samenwerkingen in cardiale beeldvorming met de device industrie rond het implementeren en rapporteren van nieuwe technologieën bij de behandeling van kleplijden.
 • Samen met betrokken stafleden in UZ Leuven bijdragen tot wetenschappelijke uitbouw van het zorgprogramma kleplijden en endocarditis via master-na-master (ManaMa) opleiding assistenten cardiologie en mentorschap en begeleiding van PhD studenten en fellows.

Wat wij vragen

 • U bent arts en erkend specialist cardiologie.
 • U heeft een vlotte kennis van de Nederlandse, Franse en Engelse taal.
 • U heeft specifieke interesse en opleiding in cardiale beeldvorming, in het bijzonder echocardiografie.
 • Een PhD of interesse en bereidheid om een PhD titel te behalen.
 • Buitenlandse ervaring of interesse tot aanvullende opleiding in het buitenland is een meerwaarde.
 • Bereidheid en capaciteit om hoogwaardige tertiaire patiëntenzorg te bevorderen binnen het zorgprogramma kleplijden en met de partnerziekenhuizen in het regionaal en supra-regionaal netwerk.
 • U heeft affiniteit met implementeren van nieuwe ontwikkelingen en technologische innovatie in structurele cardiologie ten behoeve van patiëntenzorg en klinisch wetenschappelijk onderzoek.
 • U bezit de vaardigheden met betrekking tot mentorschap en communicatie.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende ziekenhuisomgeving voor hoogwaardige complexe tertiaire patiëntenzorg.
 • Een “health science campus” met uitgebreide mogelijkheden tot grensverleggend (translationeel) klinisch en dierexperimenteel onderzoek en de uitbouw van een academische carrière.
 • Een attractief tewerkstellingsstatuut met multipele extra-legale voordelen

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 30-06-2023 naar UZ Leuven, t.a.v. de hoofdarts, prof. dr. G. Van Assche, Herestraat 49, 3000 Leuven of via e-mail naar gert.vanassche@uzleuven.be en naar prof. dr. Stefan Janssens, diensthoofd hart- en vaatziekten via stefan.janssens@uzleuven.be

Voor meer informatie ivm de functie kan u terecht bij prof. dr. Stefan Janssens via tel. 016 / 34 42 46.

Laatste aanpassing: 2 maart 2023