Fellow Senologie - Dienst Gynaecologie en Verloskunde

 • Referentie: 2055
 • Solliciteren vóór: 31-03-2022
 • Tewerkstellingspercentage : 100%

Situering

UZ Leuven profileert zich als Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelings-geneeskunde en klinisch onderzoek.

Continue investeringen op menselijk, wetenschappelijk en technologisch vlak zorgen voor de handhaving en verdere versterking van deze internationale expertpositie in diverse geneeskundige disciplines. Samen willen we grenzen verleggen.

In symbiose met de universitaire opdracht is de patiëntenzorg permanent voorwerp voor kritische reflectie en toetsing. UZ Leuven draagt, in dialoog met de groep Biomedische Wetenschappen, bij tot de verdere ontwikkeling in de opleiding van de medici en paramedici.

Binnen een complexe organisatiestructuur met bijna 10 000 gedreven medewerkers staan kwalitatieve patiëntenzorg op maat, multidisciplinaire samenwerking, professionalisme, innovatie en continue opleiding centraal.

De dienst Verloskunde-Gynaecologie is een tertiair centrum voor Gynaecologie en Verloskunde en staat in voor de volledige opleiding van 25 assistenten in de Gynaecologie-Verloskunde. De Afdeling Senologie/Gynaecologische Oncologie behandelt meer dan 300 patiënten met een nieuwe diagnose van senologische maligne tumoren per jaar en bijkomend meer dan 300 patiënten per jaar met een recidief van één van deze tumoren die primair in een ander ziekenhuis behandeld werden. Na het volbrengen met vrucht van de tweejarige opleiding wordt door de KU Leuven een attest afgeleverd van “Bijkomende Opleiding in de Senologie”.

De afdeling is verantwoordelijk voor zowel de chirurgische als medicamenteuze behandeling van deze patiënten. Per jaar worden meer dan 75 peer-reviewed Pub-Med gerefereerde artikels gepubliceerd door de afdeling Gynaecologische Oncologie.

Vanaf 1/08/2022 hebben wij een opportuniteit voor een Fellow Senologie. Dit betreft een voltijdse tewerkstelling.

Wat je functie inhoudt

 • De functie steunt op drie pijlers :
  • Klinische zorg : U wordt ingeschakeld in het fellowship-programma Senologie.
  • Klinisch wetenschappelijk onderzoek : U heeft interesse in wetenschappelijk onderzoek en wil hiertoe een actieve bijdrage leveren.
  • Opleiding en onderwijs : U bent bereid opleiding te geven aan assistenten in de Gynaecologie-Verloskunde en studenten geneeskunde.
 • De fellow Senologie weet binnen de klinische zorg kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken.
 • In een positieve geest van interdisciplinaire samenwerking bouwt hij/zij constructieve relaties uit en toont hij/zij sterke communicatieve vaardigheden op vlak van overleg, informatie-doorstroming en conflicthantering.

Wat wij vragen

 • U behaalde een erkend diploma in België/Europese Unie als arts en specialist in de Verloskunde – Gynaecologie (of u behaalt dit tijdens het academiejaar 2021-2022).

Wat wij bieden

 • Een uitdagende functie in een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.
 • U wordt benoemd op het niveau van een Clinical Fellow (senior assistent). Eerdere ervaring/opleiding in de Senologie (of pelviene Gynaecologische Oncologie), publicaties en eventueel thesis onderzoek gelden hierbij als bijkomend evaluatie-instrument.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 31-03-2022 naar UZ Leuven, t.a.v. de hoofdarts, prof. dr. G. Van Assche, Herestraat 49, 3000 Leuven of via e-mail naar gert.vanassche@uzleuven.be, naar prof. dr. D. Timmerman, medisch diensthoofd Gynaecologie-Verloskunde via dirk.timmerman@uzleuven.be en naar prof. dr. T. Van Gorp, afdelingshoofd Gynaecologische Oncologie via toon.vangorp@uzleuven.be

Voor meer informatie kan u ook terecht bij prof. dr .Dirk Timmerman of bij prof. dr. Toon Van Gorp via tel. secretariaat 016 / 34 51 30.

Laatste aanpassing: 1 februari 2022