Medisch staflid nefrologie met specifieke oriëntatie naar niertransplantatie – Dienst Nefrologie

  • Referentie 2053
  • Solliciteren tot : 30 juni 2022

Situering

De afdeling nefrologie is een dynamische dienst waar kwaliteitsvolle medische zorg hand in hand gaat met innoverend klinisch onderzoek en uitdagende academische opdrachten. De afdeling nierziekten heeft naast een lang bestaande uitstekende expertise in de algemene klinische nefrologie ook toonaangevende zorgpaden met focus op o.a. niertransplantatie, glomerulonefritis / systeemziekten, nefrogenetica, metabole complicaties en acuut nierlijden. Een groot zorgprogramma chronische nierinsufficiëntie wordt ondersteund door een gedreven multidisciplinair team waarbij samenwerking met de eerstelijnszorgverleners centraal staat. Een nieuw ambulant centrum voor nierfunctie vervangende therapie biedt naast de klassieke epuratietechnieken (acute en chronische hemodialyse, peritoneaal dialyse, home hemodialyse) tevens nieuwe en innoverende technieken (o.a. leverdialyse, lipaferese en adsorptietechnieken) aan. Optimale patiëntgerichte klinische zorg, toonaangevend translationeel en klinisch onderzoek en innovatieve IT integratie staan centraal. De afdeling nefrologie heeft een zeer succesvol universitair niertransplantatieprogramma (5000 transplantaties), dat in de laatste 50 jaren uitgegroeid is tot een internationaal erkend Centre of Excellence met wereldfaam. De ontwikkeling van een unieke transplantatie gerelateerde biobank sedert 2004 vormt een uitstekende basis voor klinische-translationeel onderzoek en biedt ruimschoots mogelijkheden om toonaangevend en innovatief wetenschappelijk onderzoek uit te bouwen naast kwaliteitsvolle dagelijkse patiëntenzorg en optimalisatie van klinische zorgpaden in samenwerking met een ervaren multidisciplinair team.

Wat je functie inhoudt

  • U ondersteunt en stimuleert het klinisch belang van de dienst nefrologie in het algemeen met specifieke oriëntatie naar niertransplantatie en streeft ernaar mee te werken om de nationale en internationale positie van Centre of Excellence verder mee uit te bouwen.
  • U hebt interesse om zich primair te verdiepen in transplantatie nefrologie.
  • Daarenboven bent u bereid zich actief in te zetten voor de verdere ondersteuning en ontwikkeling van de diverse nefrologische zorgprogramma’s in de UZ Leuven en in de samenwerkende ziekenhuizen van het locoregionaal en supraregionaal netwerk.
  • U heeft interesse in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en klinische opleiding en bewaakt een billijk evenwicht tussen deze verschillende opdrachten. U streeft naar continue optimalisering en innovatie binnen uw vakgebied.

Wat wij vragen

  • U behaalde een in België/Europese Unie erkend diploma als arts en specialist in de nefrologie. Een graad van Doctor in de Biomedische wetenschappen (PhD) is een belangrijke meerwaarde.
  • U beschikt over de nodige wetenschappelijke kennis en klinische ervaring in niertransplantatie in al zijn diverse aspecten.
  • U bezit voldoende managementcapaciteiten voor het aansturen en inspireren van medewerkers. U beschikt over vlotte communicatievaardigheden met collega zorgverleners met oog voor optimale multidisciplinaire samenwerking.
  • U streeft naar een efficiënte samenwerking met andere klinische diensten, de eerstelijnszorgverleners en met het externe samenwerkende netwerk van nefrologen in andere medische centra.

Wat wij bieden

Een boeiende, innovatieve, universitaire nefrologische afdeling met continue uitdagingen en met een leidende nationale en internationale rol . Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae tegen uiterlijk 30 juni 2022 per mail naar UZ Leuven, t.a.v. de hoofdarts prof. dr. Gert Van Assche, gert.vanassche@uzleuven.be en t.a.v. prof. dr. Dirk Kuypers, diensthoofd Nefrologie, dirk.kuypers@uzleuven.be .

Voor meer informatie over deze vacature kan u contact opnemen met prof. dr. D.Kuypers via mail of via tel nr secretariaat 016/34 45 80.

Laatste aanpassing: 12 mei 2022