Medisch staflid Parodontologie - Dienst Tandheelkunde

Situering

Topreferent zijn in patiëntenzorg, universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, dat zijn de drie hoofdopdrachten van UZ Leuven en KU Leuven. In België en Europa spelen we een toonaangevende rol die we willen behouden en verder uitbouwen. Daartoe bundelen in UZ Leuven meer dan 10.000 gedreven medewerkers en in KU Leuven meer dan 12.000 medewerkers elke dag hun expertise. UZ Leuven behaalde als eerste Belgische ziekenhuis het internationale JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg en werd recent gerangschikt op plaats 31 van de ranglijst van 200 beste ziekenhuizen ter wereld door het Amerikaanse magazine Newsweek. Sinds 2016 voert KU Leuven de Reuters lijst van Europa's meest innovatieve universiteiten aan. KU Leuven Tandheelkunde wordt gerangschikt op plaats 9 in de Shanghai Academic Ranking of World Universities, dit als tweede Europese opleiding, en bezet momenteel de 19de plaats in de QS World University Rankings.

De Dienst Tandheelkunde beoogt de best mogelijke zorg te bieden aan alle patiënten en beschikt daartoe over een sterk multidisciplinair team van ervaren clinici met ruime expertise. We willen behoren tot de topcentra voor mondzorg door te excelleren op vlak van patiëntenzorg, universitaire opleiding en wetenschappelijk onderzoek, en meer specifiek met deze vacature in de tandheelkundige subdiscipline Parodontologie.

In UZ Leuven - dienst Tandheelkunde is er momenteel een voltijds ambt vacant voor een medisch staflid Parodontologie.

Wat je functie inhoudt

 • Als Staflid Parodontologie bent u mee verantwoordelijk voor de organisatie, uitbouw en supervisie van de discipline parodontologie en de inbreng binnen de Dienst Tandheelkunde en het Departement Mondgezondheidswetenschappen.
 • De functie steunt op drie pijlers:
  • KLINISCHE ZORG: u weet als medisch staflid kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken en excellente patiëntenzorg te bieden in tweede- en derdelijnszorg. U heeft de gepaste attitude om met de specifieke patiëntengroepen te werken.
  • KLINISCH-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: u beschikt over een bewezen trackrecord in wetenschappelijk onderzoek en wil hiertoe verder een actieve bijdrage leveren in de optimalisatie van biologische regeneratieve therapieën in het domein van de parodontologie met inbegrip van de implantologie. U publiceert in toonaangevende tijdschriften en begeleidt doctoraatsstudenten.
  • OPLEIDING EN ONDERWIJS: u geeft theoretische en praktische opleidingen aan studenten van de Bachelor/Master basisopleiding tot Tandarts, alsook aan studenten van de Master-na-Master in Specialistische Mondzorg, afstudeerrichting Parodontologie. U organiseert opleidingen voor tandartsen in het kader van Permanente Vorming.

 • In een positieve geest van interdisciplinaire samenwerking en patiëntgerichtheid bouwt u constructieve relaties uit en toont u sterke communicatieve vaardigheden op vlak van overleg, informatie-doorstroming en teamwerking.
 • U kan terugvallen op uw organisatietalent en weet – ook onder stresserende omstandigheden – juiste prioriteiten te stellen en structuur te bewaken.
 • Op vlak van people management bent u in staat om medewerkers aan te sturen en te inspireren, of u bent bereid om deze competenties te ontwikkelen.
 • U draagt de visie en waarden van UZ Leuven als internationaal medisch expertcentrum en van KU Leuven als een toonaangevende universitaire onderwijs- en onderzoeksinstelling uit.
 • U vertegenwoordigt de Tandheelkunde en haar subdiscipline Parodontologie binnen UZ Leuven en KU Leuven, professionele organisaties, alsook overheidsinstellingen, zoals onder meer het RIZIV, Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • U onderhoudt bestaande en zet nieuwe samenwerkingsverbanden op met nationale en internationale organisaties in het domein van de Parodontologie met inbegrip van de implantologie.
 • U bent medeverantwoordelijk voor de organisatie van de specialistische opleiding Parodontologie.
 • Het staflid wordt de gelegenheid geboden patiënten privé te behandelen tijdens eigen consultatiemomenten.

Wat wij vragen

 • U bent in België erkend als Tandarts-specialist in de Parodontologie of bent bereid u te laten erkennen.
 • U behaalde een doctoraat na openbare verdediging van uw proefschrift.
 • U heeft een duidelijk klinisch en wetenschappelijk trackrecord.
 • U heeft een grondige kennis van de hedendaagse behandelingsprotocollen in de tandheelkunde, en bent uitermate kundig in de geavanceerde diagnostiek en chirurgische behandelingstechnieken in de parodontologie met inbegrip van de implantologie.
 • U bent bereid te participeren in de supervisie van de wachtdienst parodontologie.
 • Een goede kennis van Engels is een vereiste en beheersing van Frans een pluspunt.
 • U bent communicatief in uw relatie met uw collega’s, studenten en personeel en kan goed werken in teamverband.
 • Bijkomende bekwaming in orale biologie en biologische regeneratieve therapieën zijn een pluspunt.
 • Een bijzondere bijkomende interesse in oro-faciale pijn en dysfunctie van het kaakgewricht (ATM) kan een pluspunt betekenen.
 • Van kandidaten die de Nederlandse taal niet beheersen, wordt verwacht dat zij na 2 jaar voldoende het Nederlands beheersen en ERK-niveau B2 behalen om zo naar behoren in het Nederlands dienstverlening en onderwijs te kunnen verstrekken.

Wat wij bieden

 • Een boeiende complexe ziekenhuisorganisatie met voortdurende uitdagingen op inhoudelijk vlak.
 • Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen.
 • Na een proefperiode van 12 maanden en positieve evaluatie, zult u kunnen toetreden tot de Vaste Tandheelkundige Staf (VTS) van de Dienst Tandheelkunde en haar afdeling Parodontologie.
 • Mogelijkheid tot erkenning als KU Leuven Klinisch Lector voor de academische onderwijsopdracht.
 • Op termijn mogelijkheid tot kandideren voor een 20% deeltijdse zelfstandig academisch personeel (ZAP) functie (KU Leuven, Departement Mondgezondheidswetenschappen) indien hiervoor departementale rekeneenheden voorhanden zijn

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae met vermelding referentienummer 2044 vóór 31-10-2021 naar UZ Leuven, t.a.v. de hoofdgeneesheer prof. dr. Gert Van Assche via e-mail naar gert.vanassche@uzleuven.be en in kopie naar UZ Leuven, Dienst Tandheelkunde, t.a.v. prof. Guy Willems, Kapucijnenvoer 7 blok a - bus 7001, 3000 Leuven of via e-mail naar guy.willems@uzleuven.be.

Laatste aanpassing: 16 augustus 2021