Medische stafleden Anesthesiologie

3 vacatures in te vullen in de loop van de volgende 2.5 jaar

 • Referentie: 2033
 • Tewerkstellingspercentage : Voltijds of 80-90%
 • Beschikbaarheid: Eén staflid kan starten vanaf 1/8/2021; Een tweede staflid kan starten in 2022 en een derde staflid kan starten eind 2022.
 • Solliciteren vóór: 31-05-2021 voor de eerste twee staflidfuncties. Voor de functie met start eind 2022 kan men solliciteren tot eind 2021.

Situering

UZ Leuven beschikt over ongeveer 2000 bedden en profileert zich als Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelingsgeneeskunde en klinisch onderzoek. De dienst Anesthesiologie heeft een hoge klinische activiteit en beschikt over een moderne infrastructuur waar alle moderne vormen van anesthesiemonitoring aanwezig zijn en dit in een operatiekwartier omgeving die recent (2018) volledig werd vernieuwd. Er worden in de verschillende operatiekwartieren, de verloskamer en op verschillende plaatsen buiten het operatiekwartier meer dan 55.000 anesthesieprocedures uitgevoerd per jaar. Alle mogelijke technieken komen hierbij aan bod. Daarnaast heeft de dienst Anesthesiologie ook een chronisch pijncentrum onder zich.

De drie vacatures worden geopend om à rato van 80 – 90 of 100% tewerkgesteld te zijn.

Eén vacature wordt geopend om deeltijds op het chronisch pijncentrum te werken (50%) en deeltijds binnen anesthesie in Operatiekwartier 1 (majeure chirurgie en operatiekwartier voor spoedeisende hulp) en het Chirurgisch Dagcentrum en dit met specifieke aandacht voor perifere zenuwblocks en acute pijntherapie.

Bij de twee andere vacatures zal men voltijds ingeschakeld worden binnen anesthesie en wel deels op het chirurgisch dagcentrum en deels op Operatiekwartier 1 voor majeure chirurgie (abdominale, thoracale, urologie, gynecologische oncologie, ORL, orthopedie en neurochirurgie). Specifieke competenties van luchtwegmanagement, neuroanesthesie, niet-invasieve cardiale monitoring, abdominale transplantatie en patient bloed management zijn een meerwaarde.

Er wordt ook verwacht dat U zich actief bezighoudt met de teaching en opleiding van studenten en assistenten in opleiding.

Interesse in research en het hebben van een PhD is een meerwaarde.

Wat de functie inhoudt

 • Klinisch: U bepaalt het anesthesiebeleid in de U toegewezen zalen en zorgt samen met de u toegewezen assistenten voor een veilig verloop van deze anesthesiën.
 • Organisatorisch: Samen met de medisch coordinator van het operatiekwartier stuurt U de U toebedeelde zalen aan.
 • Opleiding : naast directe case-related, bedside teaching, heeft u ook een stevige interesse voor, en schakelt u zich aktief in in het theoretisch onderwijs dat door de dienst georganiseerd wordt. Inzet op supra-regionaal vlak is een meerwaarde.
 • Academische en onderzoekstaken: U kan zich ook academisch ontwikkelen ofwel door een eigen project te ontwikkelen ofwel door andere stafleden te ondersteunen in hun projecten. Dit dient te gebeuren in overleg met de Dienstraad, Het Diensthoofd en de verantwoordelijken binnen de faculteit. Een eigen thesis project is geen must maar een meerwaarde.
 • U neemt deel aan het wachtsysteem pro rata van het tewerkstellingspercentage.

Wat wij vragen

 • U dient erkend te zijn als arts-specialist in de anesthesiologie.
 • U spreekt Nederlands of bent bereid op korte termijn Nederlands te leren (niveau 5).
 • U bent collegiaal en bent bereid om op een constructieve manier samen te werken met de directe collega’s anesthesiologie alsook met de collega’s van andere disciplines om in een positieve geest kwaliteitsvolle, hoogstaande patiëntenzorg aan te bieden.
 • U neemt deel aan (inter)nationale congressen in het domein van de anesthesiologie om up-to-date te blijven.
 • U geeft klinische opleiding aan ASO’s en studenten en neemt deel aan het theoretisch onderwijs.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende, gevarieerde functie in een jong, dynamisch team met een zeer afwisselend aanbod aan pathologie.
 • Binnen UZ Leuven werkt U in een bediende statuut.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae met vermelding referentienummer 2033 naar UZ Leuven, t.a.v. de hoofdgeneesheer prof. dr. Gert Van Assche via e-mail naar gert.vanassche@uzleuven.be en t.a.v. prof. dr. Marc Van de Velde, diensthoofd anesthesiologie via e-mail naar marc.vandevelde@uzleuven.be

Voor meer informatie over deze vacature kan u contact opnemen met prof. dr. Marc Van de Velde via marc.vandevelde@uzleuven.be

Laatste aanpassing: 29 april 2021