Therapeutisch verlof

Vanaf 20 juni kunnen geriatrie- en revalidatiepatiënten van zowel campus Gasthuisberg als campus Pellenberg weer in therapeutisch verlof. Dat kan enkel onder bepaalde voorwaarden.

Wanneer mag u in therapeutisch verlof?

 • Na een gunstig advies van uw arts en paramedici.
 • U vertoonde de voorbije 14 dagen geen symptomen van een mogelijke COVID-19-besmetting: koorts, hoest, kortademigheid, keelpijn of pijn op de borst. Dat zal uw arts bevestigen.
 • Uw huisgenoten vertonen ook geen symptomen van een mogelijke COVID-19-besmetting. Uw verpleegkundige zal met hen contact opnemen om dat te checken.
 • Voor uw vertrek trekt u propere kledij aan.
 • U ontsmet uw handen bij het verlaten van de kamer en draagt een mondmasker bij het verlaten van het ziekenhuis.

Welke richtlijnen volgt u tijdens het verlof?

 • U en uw huisgenoten passen thuis de algemene hygiënemaatregelen toe.
 • Tijdens het weekend blijft u in de bubbel van uw huisgenoten en breidt u die bubbel niet uit. Dat betekent dat u geen bezoek ontvangt en zelf niet bij anderen op bezoek gaat. U gaat ook niet naar de winkel.

Wat als u of een van uw huisgenoten ziek wordt tijdens het verlof?

 • U keert niet terug naar de afdeling.
 • U contacteert uw huisarts of gaat naar de spoedgevallendienst van campus Gasthuisberg. Daar wordt beoordeeld of er een COVID-19-test bij u moet afgenomen worden.

Hoe verloopt de terugkeer naar de afdeling?

 • U hebt propere kledij aan en volgt de hygiënemaatregelen in het ziekenhuis (mondmasker, handen ontsmetten …).
 • U meldt zich aan op de afdeling.
 • Voor u opnieuw naar de kamer gaat, vraagt de verpleegkundige:
  • of iemand in uw thuissituatie of uzelf symptomen van een mogelijke COVID-19-besmetting vertoont.
  • of alle afspraken werden gerespecteerd (geen bezoek, niet elders op bezoek of naar de winkel).
 • De verpleegkundige checkt uw bloeddruk, pols, saturatie en temperatuur. Als u koorts hebt en/of u andere symptomen vertoont, wordt u onmiddellijk doorverwezen naar de spoedgevallendienst.
 • De volgende 7 dagen na uw terugkeer zal de verpleegkundige tweemaal per dag alle parameters opnieuw checken (zoals gebruikelijk), om een mogelijke besmetting zo snel mogelijk op te sporen.
Laatste aanpassing: 18 juni 2020