Uitgevallen tand: laat hem binnen het uur terugplaatsen.
Uitgevallen tand: laat hem binnen het uur terugplaatsen.

Bij een avulsie is de tand volledig losgekomen uit de tandholte. Uw tandarts kan een uitgevallen of afgebroken tand vaak nog redden. Dan moet u wel snel zijn.

Snel

Als uw tand minder dan 60 minuten uit de tandholte is verwijderd, hebt u een goede kans op herstel.

Volg volgende stappen:

 • Zoek de tand.
 • Raak de tandwortel zo weinig mogelijk aan. 
 • Bewaar in melk of speeksel.
  • Eventueel in de mond tegen de wang
  • Niet in water: water beschadigt uw uitgevallen tand.

Ga meteen langs uw tandarts. Uw uitgevallen tand moet zo snel mogelijk terug in de tandholte worden geplaatst.

Behandeling

 • De tandregio wordt plaatselijk verdoofd.
 • Uw tand wordt zacht gereinigd en teruggeplaatst.
 • U krijgt een tandspalk voor een tweetal weken.

Nazorg

Als uw tand is teruggeplaatst, moet u nog een tijdje opletten.

 • Eet 2 weken zachte voeding.
 • Pas strikte mondhygiëne toe:
  • Gebruik een zachte tandenborstel.
  • Spoel met ontsmettend mondspoelmiddel (PerioAid).

Uw tandarts schrijft vaak nog antibiotica voor, eventueel samen met een tetanus-vaccinatie.

Contact

Contactgegevens dienst tandheelkunde.