Klinische studies systeemlupus

Rituximab in de behandeling van lupus nefritis (NCT01673295-RING studie- academische studie)

Een fase 3, gerandomiseerde, open label studie die de veiligheid en de doeltreffendheid van intravenous rituximab (anti-CD20, =B-cel depleterend monoklonaal antilichaam) bovenop standaardbehandeling evalueert bij patienten met lupus nefritis (klasse II, IV en V) met proteinurie >1gram/24u

Anifrolumab in combinatie met mycophenolaat mofetil in de behandeling van lupus nefritis (NCT02547922- TULIP-LN1 studie- Astra Zeneca)

Een fase 2 dubbel-blind gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie die de veiligheid en de doeltreffendheid van anifrolumab (monoklonaal antilichaam tegen de type 1 interferon receptor) in combinatie met mycophenolaat mofetil evalueert bij patienten met lupus nefritis (klasse II, IV en V) met proteinurie >1gram/24u en een berekende klaring van >35 ml/min.

Anifrolumab in combinatie met standaardbehandeling in de behandeling van actieve systeemlupus (NCT02446899- TULIP studie- Astra Zeneca)

Een fase 3 dubbel-blind gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie die de veiligheid en de doeltreffendheid van anifrolumab (monoklonaal antilichaam tegen de type 1 interferon receptor) in combinatie met standaardbehandeling evalueert bij patienten met actieve systeemlupus

Belimumab in combinatie met standaardbehandeling in de behandeling van lupus nefritis (NCT01639339- BLISS-LN studie- GlaxoSmithKline)

Een fase 3 dubbel-blind gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie die de veiligheid en de doeltreffendheid van belimumab (anti-CD22, =B-cel depleterend monoklonaal antilichaam) in combinatie met standaardbehandeling evalueert bij patienten met lupus nefritis (klasse II, IV), na remissie-inductie met mycophenolaat mofetil of cyclophosphamide.

Belimumab in de behandeling van systeemlupus (NCT01729455- SABLE studie- GlaxoSmithKline)

Een fase 4 observationele studie die de veiligheid en de doeltreffendheid van belimumab (anti-CD22, =B-cel depleterend monoklonaal antilichaam) evalueert in patienten met actieve systeemlupus.

JNJ-55920839 in de behandeling van mild-matig ernstige systeemlupus (NCT02609789- Jansen)

Een fase 1 placebo-gecontroleerde studie die de veiligheid en verdraagbaarheid van JNJ-55920839 (type 1 interferon inhibitor) evalueert in de behandeling van mild tot matig ernstige systeemlupus.

Laatste aanpassing: 19 juni 2020