Reflectie over zorg stimuleren door zorg te simuleren

sTimul - Zorgethisch lab

Groeien in uw zorgverlening

sTimul biedt u een unieke kans om als zorgverlener te groeien in:

  • Warm-menselijke zorg: waardigheidsondersteunend en persoonsgericht
  • ervaringsgericht leren en persoonlijke reflectie

"Samen met onze protagonist duiken we IN de situatie. Een totale beleving van lichaam en van emoties. Simuleren om te stimuleren, het werkt!" (getuigenis van Greet, zorg-en beleidscoördinator)

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wie of wat is sTimul?

Onderstaande kijkprikkel zorgethiek is bedoeld voor alle personen die op één of andere manier met zorg in contact komen. De beelden tonen op directe wijze wat niet adequaat in woorden gezegd of verteld kan worden. Het is een oefening in het 'zien' en meer bepaald het 'zien' van de menselijke kwetsbaarheid en de zorgzaamheid waarmee zorgverleners een antwoord trachten te geven op de patiënt/cliënt/bewoner. Neem ook de toelichting bij de kijkprikkel door.

Bijkomende informatie?

Contacteer ons en kom alles te weten over wat sTimul kan betekenen voor uw organisatie.

Benieuwd hoe innovatief materiaal rond fixatie-arm beleid ingezet wordt op sTimul? En hoe dit zorgverleners kan stimuleren tot ethische reflectie? Bekijk dit filmpje van het Wit-Gele Kruis Limburg.

Focus op inleving

Draai de rollen eens om op een één-of tweedaagse inleefsessie en ervaar in levende lijve wat het betekent om zorgafhankelijk te zijn.

  • Voel als zorgverlener (verpleegkundige, zorgkundige, arts, kiné, logo...)  wat patiënten ervaren.
  • Onderwerp deze ervaring aan kritische reflectie.
  • Neem deze aandachtspunten mee naar uw organisatie.

Bekijk de data van de inleefsessies en schrijf u in.

Benieuwd hoe sTimul echt werkt? Bekijk dit filmpje over een inleefsessie.

sTimul is een samenwerking tussen verschillende partners met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Logo's partners sTimul