Stap dichter bij oplossing voor overactieve blaas

Een studie van een team Leuvense onderzoekers onder leiding van professor Thomas Voets kan de basis vormen voor een betere behandeling van patiënten met een overactieve blaas. Door de ontwikkeling van een molecule kan het signaal van een overactieve blaas naar de hersenen bij muizen en ratten uitgeschakeld worden.

Wanneer een gezonde blaas zich vult en de blaaswand geleidelijk wordt uitgerokken, wordt een signaal naar de hersenen verstuurd dat ons doet beseffen dat we een toiletbezoek moeten plannen. Een overactieve blaas geeft geregeld het signaal dat de blaas vol is, ook wanneer dit niet het geval is. Patiënten met een overactieve blaas voelen dan een zeer plots opkomende onhoudbare drang om te plassen en moeten hierdoor zeer vaak kleine beetjes plassen. Hun levenskwaliteit lijdt eronder, omdat het vaak gepaard gaat met incontinentie, een onvolledige nachtrust en een gestoord sociaal leven. De huidige geneesmiddelen voor de behandeling van een overactieve blaas zijn weinig effectief en hebben tal van vervelende bijwerkingen.

De Leuvense onderzoekers identificeerden al eerder het eiwit TRPV4 als een sensor die meet in welke de mate de blaaswand is uitgerokken. TRPV4 is een ionenkanaal, een microscopisch klein sluisje waarlangs geladen deeltjes de cel kunnen in- of uitstromen. Wanneer de blaaswand wordt uitgerokken, opent het TRPV4-ionenkanaal waardoor er een elektrisch signaal wordt opgewekt.

In het nieuwe onderzoek wordt aangetoond dat muizen met een uitgeschakeld TRPV4-gen niet langer een overactieve blaas ontwikkelen. In samenwerking met het Amerikaans biofarmaceutisch bedrijf Hydra Biosciences ontwikkelden de Leuvense onderzoekers bovendien een molecule die de werking van het TRPV4-ionenkanaal stillegt. Als muizen en ratten die stof via een injectie toegediend krijgen, plassen ze minder frequent een groter volume per keer.

Verder onderzoek moet nu uitwijzen of een gelijkaardige behandeling mogelijk is bij patiënten met een overactieve blaas.

Contactpersoon

Meer info

Lees de volledige tekst van de studie "Inhibition of TRPV4 improves bladder function in mice and rats with cyclophosphamide-induced cystitis" door de Laboratoria voor Ionenkanaalonderzoek en voor Experimentele Urologie en het TRPLe Center of Excellence aan de K.U.Leuven/UZ Leuven is beschikbaar op de website van de Proceedings of the National Academy of Sciences.