Prematuur geboren kinderen worden systematisch opgevolgd (zwangerschapsduur minder dan 32 weken en/of een geboortegewicht onder 1500 gram). Voor deze kinderen worden vaste evaluatiemomenten voorzien rond de gecorrigeerde leeftijd van 4 maanden, 9 maanden, 2 jaar en rond de kalenderleeftijd van 4,5 - 5,5 jaar. Download folder VVOC

Kinderen met een vermoeden van of risico op een ontwikkelingsprobleem.

Kinderen met een vermoeden van autismespectrumstoornis kaderend in een ruimere ontwikkelingsproblematiek.

Kinderen met (een vermoeden van) cerebrale visuele inperking (CVI). We zien deze kinderen graag terug op voor hen kritische momenten tijdens hun schoolloopbaan (vb. overgang kleuter- / lagere school; overgang lagere school / secundair onderwijs). Download folder CVI

Kleuters en lagere schoolkinderen met een vermoeden van motorische ontwikkelingsdyspraxie (DCD).

Kinderen en jongeren met epilepsie waarbij vanuit de dienst kinderneurologie een specifieke vraag gesteld wordt naar het inschalen van hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Kinderen bij wie er een sterk vermoeden van een ernstig meervoudig ontwikkelingsprobleem bestaat. Indien aangewezen wordt het outreach team ingeschakeld voor een evaluatie binnen de vertrouwde omgeving van het kind.