Screening, vaccinatie- en herstelcertificaat corona

Elke patiënt die minstens 1 nacht in het ziekenhuis verblijft wordt bij opname gescreend op COVID-19. Voor raadplegingen, functiemetingen en dagopnames is een preventieve screening enkel nodig wanneer u niet (volledig) gevaccineerd bent en bij enkele uitzonderingen.

Wie wordt gescreend?

Patiënten die voor minstens één nacht worden opgenomen in het ziekenhuis, worden steeds gescreend. Lees de specifieke richtlijnen.

Wie voor een raadpleging, functiemeting of dagopname naar het ziekenhuis komt, moet zich slechts in bepaalde gevallen preventief laten screenen. Lees de specifieke richtlijnen.

Alleen voor UZ Leuven-patiënten

In UZ Leuven worden alleen screenings uitgevoerd voor patiënten die een afspraak of ingreep hebben in UZ Leuven waarvoor een screening vereist is.

U kunt zich niet op eigen initiatief laten testen. Hiervoor kunt u terecht bij uw huisarts of bij een van de triagecentra.

Raadpleging, functiemetingen en dagopname

Wie voor een raadpleging, functiemeting of dagopname naar het ziekenhuis komt, moet zich slechts in bepaalde gevallen preventief laten screenen. De volgende uitleg betreft alleen die gevallen.

Bent u volledig gevaccineerd?

U hoeft niet meer gescreend te worden voor uw afspraak in het ziekenhuis.

U moet zelf aantonen dat u gevaccineerd of hersteld bent.

Waar vindt u het vaccinatie- of herstelcertificaat?

Aantonen dat u gevaccineerd bent, kan enkel met het vaccinatiecertificaat via de mobiele app CovidSafeBE. U kunt het bewijs ook downloaden op de website Mijngezondheid.

Voor patiënten die over een herstelcertificaat beschikken, gelden dezelfde maatregelen als voor volledig gevaccineerde ambulante patiënten. Ook het herstelcertificaat vindt u in de CovidSafeBE-app.

Uitzondering: tandheelkunde

Elke patiënt die een afspraak heeft voor een procedure op de dienst tandheelkunde op campus Sint-Rafaël, moet 48 uur op voorhand gescreend worden in de screeningstraat, ook als u volledig gevaccineerd bent.

Bent u niet (volledig) gevaccineerd?

Voor bepaalde handelingen en procedures is een preventieve screening nodig.

Als een screening voor u noodzakelijk is, maken wij voor u een afspraak en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

De preventieve screening gebeurt 48 uur vooraf en op afspraak. De screening vindt plaats in de screeningstraat.

Dringende of ongeplande procedure

Als u dringend of ongepland naar het ziekenhuis komt voor een procedure waarvoor een screening vereist is, gebeurt er een sneltest in het ziekenhuis.

Opname (min. 1 overnachting)

Als u opgenomen wordt in het ziekenhuis, wordt u nog steeds gescreend op het coronavirus, omdat u mogelijk in contact komt met kwetsbare of niet-gevaccineerde patiënten op de afdeling. Ook als u volledig gevaccineerd bent, wordt u bij opname gescreend.

Patiënten die langere tijd opgenomen worden, worden wekelijks gescreend, ongeacht hun vaccinatiestatus.

Geplande opname

De screening voor gehospitaliseerde patiënten gebeurt niet meer vooraf in de screeningstraat, maar op de afdeling zelf.

Dringende of ongeplande opname

U wordt gescreend op de spoedgevallendienst.

Screeningstraat - route

Ambulante patiënten die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en voor wie een preventieve screening noodzakelijk is, kunnen voor hun test terecht in de screeningstraat in parking West.

Automobilisten

 • Volg op de ringweg van campus Gasthuisberg de pijl P West.
 • Volg in het inrittencomplex 'Screening corona'.
 • Rijd de parking binnen.
 • Neem een ticket aan de slagboom. U kunt de parking met hetzelfde ticket weer uitrijden nadat de test werd afgenomen.
 • Volg verder de pijlen ‘Screening corona’.

Lpg-voertuigen en voertuigen hoger dan 2,6 m

 • Parkeer in openlucht op parking Oost (volg de pijl P Oost).
 • Neem de route voor andere weggebruikers.

Komt u te voet of met de bus?

 • Ga het ziekenhuis binnen via toegang Oost.
 • Volg vanaf daar de pijlen 'Toegang West' en vervolgens de pijlen ‘Screening corona’.
 • De wandeltijd tot aan de screeningstraat bedraagt ongeveer 15 minuten.

Komt u met de fiets?

Plaats uw fiets eerst in de fietsenparking West.
Volg vandaar de wegwijzers naar 'Screening corona'.

U kunt uw fiets ook parkeren in fietsenparking Oost. Vervolgens neemt u de route voor voetgangers en busgebruikers.

Bekijk de locatie van de fietsenparkings

Meer info over hoe u UZ Leuven bereikt met de auto, fiets en openbaar vervoer.

Verloop

Duur: +/- 10 minuten

 • Draag een neus-mondmasker.
 • Hou uw identiteitskaart bij de hand.
 • Automobilisten:
  • Leg de motor stil in de wachtrij.
  • Blijf in de wagen zitten.
 • U krijgt een teken zodra u aan de beurt bent.
 • Een zorgverlener neemt een staal in de keel en neus.
 • U gaat terug naar huis.

Resultaat

U wordt telefonisch gecontacteerd als u COVID-19-positief wordt getest. De behandelende arts beslist of de opname of het onderzoek kan doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen of enkele weken zal worden uitgesteld.

Als u negatief test, krijgt u geen telefoon en komt u op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis.

De resultaten van uw test zijn ook beschikbaar via mynexuzhealth zodra ze bekend zijn.

Contact

 • Bel 016 34 71 01

  • Weekdagen: van 8 tot 17 uur
  • Zaterdag en zondag: van 8 tot 15 uur
Laatste aanpassing: 15 juli 2021