Diagnose

Een lipspleet kan door een ervaren gynaecoloog vóór de geboorte worden vastgesteld tijdens de prenatale diagnose. Een verhemeltespleet wordt doorgaans pas na de geboorte ontdekt.

Schisis is goed behandelbaar

Uw kind met schisis kan normaal opgroeien. In het eerste levensjaar moet uw kind met schisis enkele ingrijpende operaties ondergaan afhankelijk van het schisistype.

Lees meer over de behandeling van elk schisistype.

Gespecialiseerd schisisteam

Een gespecialiseerd team van deskundigen bekijkt samen met u telkens de meest optimale en logische opeenvolging van de verschillende stappen in de behandeling van uw kind.

U staat er niet alleen voor. Dankzij onze deskundige zorg krijgt u alle hulp en ondersteuning op financieel, psychologisch en maatschappelijk vlak.

Wie doet wat in het schisisteam.

 

Meer informatie